Tre av fyra för drogtester i skolor

STOCKHOLM De flesta svenskar, 76 procent, tycker det är rätt att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på elever på högstadiet och gymnasieskolor för att förebygga missbruk. Det visar en ny Sifo-enkät.

Det är en brännande aktuell fråga för skolvärlden som Svenska Carnegieinstitutet låtit Sifo ställa: “Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på högstadie- och gymnasieelever för att förebygga missbruk?“

Av de 1000 personer som tillfrågades i mitten av april svarade 76 procent att de anser det rätt, medan 20 procent var emot och fyra procent var tveksamma eller inte visste.

– Det är intressant att en så stor majoritet av befolkningen är för frivilliga slumptester i skolorna trots att några myndigheter slagit ner på de skolor och kommuner som prövat, säger Peder Langenskiöld, verksamhetschef på Carnegieinstitutet, till Drugnews.

Skillnader i svaren efter kön, region, utbildning och yrke är ganska små. Men mellan olika åldersgrupper är skillnaderna desto större. I gruppen 15-29 år – där de unga finns som själva kan beröras – är färre, men ändå en majoritet för slumptester, 61 procent. I övriga åldrar är 80-82 procent för drogtester.

Sett till partisympatier är alliansväljare något mer för slumpvisa drogtester (81 procent) än de rödgröna (71 procent). Moderata och socialdemokratiska sympatisörer är ganska lika positiva (83 respektive 82 procent). Bland riksdagspartierna är stödet för slumptester i skolan minst bland MP-väljare (50 procent) och störst bland Kristdemokratiska väljare (91 procent). Högst bland alla partier är stödet bland de som sympatiserar med Sverigedemokraterna (96 procent).

Det råder idag stor osäkerhet bland landets skolor om drogtester får användas som metod att förebygga och upptäcka missbruksproblem bland ungdomar. Särskilt sedan Skolinspektionen i några beslut hårt kritiserat kommunerna Landskrona och Nässjö som prövat slumpvisa drogtester bland elever som frivilligt valt att delta. Dock är misstankebaserade drogtester tillåtna i skolor, enligt tillsynsmyndigheten.

Ett utlåtande från Justitieombudsmannen väntas inom kort om slumptester i skolan och om en kommun kan vägra följa myndighetsbeslut. Något som hittills Nässjö gjort när man fortsatt med slumptester på Brinellgymnasiet.

• Fotnot: Svenska Carnegie institutet främjar forskning och utbildning om drogproblem, kriminalitet och andra samhällsproblem och har tagit ställning för en restriktiv narkotikapolitik och ser drogtester i skolor som del i preventionsarbete mot missbruk.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser