Nya strategier mot nätdroger i EU

MADRID Ökat blandmissbruk och en fortsatt ström av nätdroger oroar Europas narkotikasamordnare, som möttes i Madrid i veckan. Ifjol rapporterades rekordmånga nya psykoaktiva substanser.

Alkohol finns ofta med i bilden vid användning av illegala substanser. Länder på kontinenten oroas över ökat berusningsdrickande bland ungdomar. Så även EU-ordförandelandet Spanien, som hade samlat unionens drogsamordnare till ett möte.

– Supkulturen i Norden och Storbritannien har spritts till övriga Europa. Samtidigt noteras att blandmissbruk ökar. Flera länder väljer att samordna sina narkotika- och alkoholstrategier, säger Ralf Löfstedt, ämnesråd på socialdepartementet, till Drugnews.

Han representerade Sverige tillsammans med Maria Renström på regeringens ANTD-sekretariat vid det informella mötet. Sekretariatet är exempel på den svenska samordningen av insatser mot problem kring alkohol, narkotika, tobak och doping. De förebyggande insatserna mot de olika delarna hänger ju ofta ihop, det är samma barn och unga i farozonen och skyddsfaktorerna är lika.

Fler EU-länder har inte tidigare haft handlingsplaner för alkohol som först på senare år blivit ett uppmärksammat problem. Nu finns strategier och handlingsplaner i EU för både alkohol och narkotika, det är rekommendationer, inte direktiv, till de enskilda länderna att använda.

Det finns även ett gemensamt varningssystem (Early Warning System) för nya substanser, som är knutet till drogobservatoriet i Lissabon. Dit rapporterar medlemsländerna om drogvanestudier, beslag, missbruksvård – och EWS samlar in uppgifter om nya substanser som dyker upp.

I veckan kom en rapport från EU:s drogobservatorie och Europol om att ifjol inrapporterades rekordmånga nya droger: 24 nya psykoaktiva ämnen, jämfört med 13 året före. Totalt har över 110 substanser rapporterats sedan varningssystemet startades 1997.

Särskilt noteras flera rökbara växtdelar som duschats med syntetiska cannabinoider, typ Spice. Men även allt fler syntetiska katinoner, typ mefedron och metedron.

– De flesta EU-länder har problem med nätdroger, s.k. legal highs, som säljs legalt via internet en tid innan länder hinner klassa dem. EU analyserar och kan varna för och rekommendera klassning, men det är FN och de enskilda länderna som själva beslutar, säger Ralf Löfstedt som även sitter i styrelsen för narkotikaobservatoriet.

Han tycker varningssystemet fungerar, att länder samarbetar och utbyter erfarenheter om nya drogmönster. Flera kritiker anser dock att det tar för lång tid att stoppa nya farliga droger och förespråkar en gemensam narkotikaklassning av kemiskt liknande substanser. Exempelvis Storbritannien vill pröva såna familje-klassningar.

Löfstedt är tveksam till ett sådant generiskt system. Han understryker att rättssäkerhet måste upprätthållas och att man måste veta vilka substanser som är lagliga och vilka som är förbjudna.

Svenska regeringen förbereder i stället en annan metod för att försöka stoppa nya nätdroger. Att tillåta tull och polis skyddsomhänderta ännu ej klassade substanser som misstänks ha missbrukspotential. Det är dock juridiskt knepigt vilket försenat förslaget. I vår var narkotikaförslaget tänkt att lämnas. “Men något datum för propositionen är inte klart“, uppger Ralf Löfstedt.

• Fotnot: EU-observatoriet och Europols rapport om nya psykoaktiva substanser (pdf-fil, 16 sidor).

Etiketter:

Annonser