Metadon tar allt fler liv

STOCKHOLM Samtidigt som allt fler heroinister behandlas med Metadon, så hittas fler missbrukare döda med läkemedlet i kroppen. En nära trefaldig ökning på några år, enligt en ny studie. De flesta döda var inte knutna till metadonprogram, vilket reser farhågor om läckage.

Opiatläkemedlet Metadon är ett mycket kraftigt och kan överdoseras.
Allt fler dör nu av Metadon i Sverige, perioden 1994-2008 konstaterades 407 dödsfall med Metadon i blodet. Från 2006 till 2008 ökade antalet relaterade dödsfall från 29 till 84 döda, visar ny studie som publiceras i Läkartidningen i veckan.

– Vi måste slå larm. Annars riskerar behandlingen att komma i vanrykte, säger psykologen och rättsdödsfallsforskaren Anna Fugelstad till Dagens Nyheter.

Hon har tillsammans med utredaren Lars Age Johansson och rättsmedicinaren Ingemar Thiblin gjort sammanställningen. De har analyserat data från obduktioner och noterat den kraftiga ökningen. Åttio procent av de avlidna med metadon i kroppen tillhörde inte programmen. Vilket tyder på att de fått det få illegal väg. Kanske från patienter som säljer sitt metadon vidare.

Det reser frågor om läckage från de allt mer liberala behandlingsprogram. Sedan 2005 då taket togs bort, liksom några andra begränsningar, så har antal inskrivna på metadonprogrammen fördubblats till cirka 1700 patienter. Behandlingen som ofta blir livslångs minskar suget efter heroin och möjliggör ett socialt mer drägligt liv.

Men att den kraftiga ökningen av dödsfall främst har koppling till metadonprogrammen tror inte Socialstyrelsens expert. Abit Dundar hänvisar i DN till att även smärtpatienter som behandlas med Metadon ibland säljer vidare och att det behövs ökad kontroll av den förskrivningen.

Kriminalvårdens medicinska expert Lars Håkan Nilsson anser i en kommentar i Läkartidningen tvärtom att de ökade dödsfallen kan bero på att Metadonprogrammen är för lite utbyggda. Att heroinister tar illegalt Metadon mot abstinens när de försöker avgifta sig själva. Han anser att läkare borde få skriva ut läkemedlet även till patienter som inte är inskrivna på underhållsprogram.

Att även heroinrelaterade dödsfall ökar – trots fler i metadonprogram – tror Abit Dundar på Socialstyrelsen kan bero på andra orsaker än misslyckande för programmen, såsom återfall, fler missbrukare eller sämre heroinkvalitet.

Metadonrelaterade dödsfall bland missbrukare har även ökat i några andra länder, exempelvis i Skottland, Danmark och Tyskland. I Finland tar alternativa opiatersättningsmedlet Subutex fler liv än heroinet.

• I en diskussion på Drugnews debattavdelning i vintras restes frågan om denna medicinska behandling av opiatberoende personer motverkar sitt eget syfte och därmed spelat ut sin roll.

• Fotnot: Dödsfall bland personer under 60 år där Metadon hittades i blodet 2008, uppdelat på rättsmedicinska avdelningar: Stockholm 30 döda personer, Uppsala 16, Linköping 5, Malmö 12, Göteborg 14 och Umeå 7 dödsfall. Källa: studien publicerad i Läkartidningen nr 18-2010.

Etiketter:

Annonser