Frågor om alkohol minskar drickande

SOLNA Supen kostar samhället minst 50 miljarder kronor. Men med hjälp av företagshälsovården kan frågor om alkohol och motiverande samtal minska riskbrukarnas konsumtion. Och därmed prislappen.

Det visar försök på arbetsplatser att via företagshälsovården börja ställa frågor om alkohol i samband med kontroller. Några frågor, ett blodprov och rådgivning under ett år kan få mer än hälften av riskbrukarna att rejält dra ner på drickandet.

På Metso Paper i Värmland ställer hälsovården numer frågor till de 420 anställda om deras alkoholvanor, rökning, kost och motion. Sedan 2007 har över hälften av de anställda dragit ner på sitt drickande.

– Tricket är att företagshälsovården kommer in med sin trovärdighet och engagemang och håller ett motiverande samtal om många hälsoaspekter där man även tar upp alkoholen. Poängen är att man ska börja fundera över sina alkoholvanor, säger Ulric Hermansson, forskare på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska institutet, till Svenska Dagbladet.

Det är inte längre acceptabelt att vara påverkad på de flesta arbetsplatser, även om After work och pubkvällar blivit vanligt i vissa branscher. Nu gäller det för näringslivet att se vinsterna med personalens hälsa och stötta dem som dricker för mycket. “En mycket lönsam investering“, enligt Ulric Hermansson.

Alkoholens samhällskostnader varierar i olika beräkningar mellan 20 och 150 miljarder kronor. En ny studie anger 50 miljarder kronor per år, en procent av BNP, och redovisas i SvD. Cirka 30 miljarder kronor är för vård, omsorg och förtidspension av beroende personer. Bortfall på grund av korttidsfrånvaro, olyckor och sämre prestation i arbetslivet kostar över 20 miljarder.

• Hela primärvården uppmanas numer att ställa frågor om alkohol till patienterna. Något som visat sig vara effektivt och leder till att flera funderar över sitt drickande.

Etiketter:

Annonser