UNF: barn är inte brottslingar

STOCKHOLM Borgerliga majoriteten i socialutskottet och justitieutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om tvångstester av barn under 15 år som misstänks vara drogpåverkade. Rödgröna oppositionen och Ungdomens nykterhetsförbund är emot.

Förslaget om att drogtesta barn, även utan föräldrars medgivande, finns med i en proposition med övergripande syftet att brott begångna av barn ska utredas mer och effektivare för att få bättre underlag för sociala insatser.
Riksdagen ska inom kort ta ställning till förslaget som föreslås börja gälla redan från halvårsskiftet.

UNF anser att förslaget att under tvång kunna drogtesta barn strider emot grundlagen och kan motverka drogförebyggande arbete.

– Det är fullständigt galet! Barn under 15 är inte straffmyndiga och ska inte behandlas som brottslingar. Går det här igenom kommer det innebära att barn förlorar både sin integritet och sitt förtroende för vuxenvärlden, säger Vidar Aronsson, förbundsordförande för UNF.

Han varnar även för risken att en subjektiv bedömning om vem som misstänks vara narkotikapåverkad kan bli ett straffverktyg istället för en del i insatser mot drogproblem.

• UNF är dock försiktigt positiv till användande av frivilliga, slumpvisa drogtester i skolan som också varit en omdiskuterad metod senare tid, enligt pressekreterare Johnny Foglander.

Etiketter:

Annonser