Många oroliga för alkohol på jobbet

STOCKHOLM Över hälften är oroliga för att arbetskamrater dricker för mycket och var femte har själv varit så bakfull att prestationen påverkats på jobbet. “Vi måste tala mer om alkohol och andra droger i arbetslivet“, säger Ingela Eriksson på Alna till Drugnews.

En webbundersökning av Alna Sverige visar att de flesta, nio av tio, inte tycker det är okey att blanda ihop alkohol och arbete. Men flera tillstår har ändå fungerat sämre på jobbet efter att ha druckit för mycket, 22 procent tillstod det i enkäten som besvarades av cirka 900 personer.

55 procent svarade att de märkt eller undrat över om en kollega har alkoholproblem, 22 procent hade misstänkt problem med läkemedel, 15 procent spelmissbruk och åtta procent narkotikaproblem bland sina arbetskamrater.

– Det finns ofta motstånd mot att bry sig, lägga sig i, och fråga rätt ut hur det står till. Men tvekan eller att blunda löser inte problemen, utan riskerar bara att de förvärras, säger informatör Ingela Eriksson.

Särskilt arbetsledare och chefer har ett ansvar att tala med en anställd som inte verkar må bra och att erbjuda rehabilitering om misstankar besannas om drogproblem. Det handlar både om säkerhet, arbetsklimat och omsorg.

Svarsfrekvensen var låg, bara 16 procent svarade av de cirka 5 900 personer som fick enkäten, många chefer på olika nivåer i privata och offentliga sektorn.

Enligt de som svarat hade de flesta arbetsplatserna alkohol- och drogpolicys, men inte alla kände till innehållet. Nu erbjuder Alna alkoholkultur-undersökningen till enskilda företag för att få underlag för riktade insatser.

• Alna är en resurs i drogfrågor på arbetsplatser och drivs genom ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Etiketter:

Annonser