Syntetisk cannabis utan biverkningar

AUSTIN Nu kan forskare ha tagit fram en ny medicin baserad på de aktiva komponenterna i cannabis. Medicinen som effektivt kan ta bort smärttillstånd verkar utan de mentala och psykiska biverkningar som cannabis ger.

Den syntetiska cannabinoiden, som kallas MDA 19, verkar genom att endast inrikta sig mot en specifik receptor mottaglig för cannabis

Enligt studien, genomförd av ett forskarlag vid University of Texas M. D. Anderson Cancer Center under ledning av Dr Mohamed Naguib och som publicerats i månadens nummer av den medicinska tidskriften Anesthesia & Analgesia, har MDA19 ”potential för att minska neuropatisk smärta utan att ge negativa effekter på det centrala nervsystemet”.

Forskarna genomförde en serie experiment för analysera de farmakologiska effekterna av den syntetiska cannabinoiden. Det finns två olika typer av kemiska receptorer för cannabinoid: CB 1, som främst finns i hjärnan och CB 2 som främst finns i det perifera immunsystemet. Forskarna har utfört undersökningar för att se om det går att rikta in den medicinska behandlingen enbart mot cannabisreceptoren CB 2, för att därigenom framställa mediciner mot neuropatisk smärta utan att CB 1 påverkas i nämnvärd grad.

MDA 19 designades för just detta ändamål. På människor mättes en fyra gånger kraftigare effekt på CB 2, jämfört med CB 1. På försök med råttor var effekten ännu kraftigare. Experimenten visade att MDA 19 också kunde antingen blockera eller aktivera de olika receptorerna.

Att medicinen selektivt kan påverka de olika receptorerna och det faktum att det främst påverkar CB 2 ger höga förväntningar på utveckla mediciner mot olika typer av smärttillstånd.

– Med funktionella mediciner baserade på syntetiskt cannabinoid kan det bli möjligt att helt ta bort de oönskade effekterna och framhäva de önskade, detta genom att ändra en enskild molekyl och rikta verkan mot den önskade receptorn, säger forskarlaget i en kommentar.

Neuropatisk smärta är en mycket svårbehandlad typ av värk, orsakad av olika nervskador. Den är vanlig hos patienter som lider av olika typer av trauman, till exempel diabetes, MS och strokepatienter.

I Sverige lider cirka en procent av befolkningen av neuropatisk smärta. De mediciner som för närvarande mest används för behandling finns inom preparatgrupperna; antidepressiva, antiepileptiska och opiater, mediciner som ger en mängd oönskade och besvärliga biverkningar.

• Fotnot: Läs hela artikeln i Anesthesia & Analgesia (pdf-fil): Pharmacological Characterization of a Novel
Cannabinoid Ligand, MDA19, for Treatment of
Neuropathic Pain

Etiketter:

Annonser