Alkoholhandläggare kräver bättre säkerhet

STOCKHOLM Alkoholhandläggare är en utsatt yrkesgrupp. Runt 15 procent har blivit utsatta för direkta hot och en ännu större andel har upplevt hotfulla situationer i sitt arbete. Nu kräver Kommunala alkoholhandläggares förening att kommunerna agerar.

I en enkät till sina medlemmar har Kommunala alkoholhandläggares förening frågat om medlemmarnas säkerhet. Av de cirka 100 medlemmar som svarade på enkäten hade 15 blivit utsatta för direkta hot i ord eller gärning och ungefär var fjärde svarade att de upplevt sig hotade utan att det klart uttalats. Det har då till exempel handlat om att den som sökt alkoholtillstånd visat skyddsväst och vapen, sagt att han ”är van att slåss” eller bilar som kört utanför bostaden.

Föreningen har nu gjort en ny undersöking som visar på samma resultat och det har resulterat i att Kommunala alkoholhandläggares förening skrivit till organisationen Sveriges kommuner och landsting och till samtliga kommuners säkerhetchefer.

Kravet från alkoholhandläggarna handla framför allt om att det ska finnas rutiner på kommunerna hur hota ska förebyggas och hanteras. Föreningen konstaterar att det i många kommuner saknas rutiner eller saknas kännedom säkerhetsrutinerna. Av organisationens Sveriges kommuner och landsting kräver alkoholhandläggarna att det ska göras en kartläggning av säkerhetsarbetet för dem som arbetar med myndighetsutövning enligt alkohollagen.

Fotnot: KAF:s skrivelse finns här (pdf): Brev till SKL

Etiketter:

Annonser