Ohly prövade droger som ung

Vänsterledaren Lars Ohly är först ut i Drugnews intervjuserie inför valet. Han berättar om varför partiet vill ta bort förbudet att knarka. Men även om hasch i ungdomsåren och att han som tågmästare blev mordhotad av en drogpåverkad passagerare.

Vänsterpartiet kan för första gången hamna i regeringsställning genom samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Häromdagen presenterade de rödgröna sin valplattform. Frågor om folkhälsa och drogfrågor lyste med sin frånvaro.
Men Drugnews tar nu pulsen på Lars Ohly om dessa frågor i en blandad epost- och direktintervju.

• Har du själv i din vardag mött alkohol- eller andra drogrelaterade problem?
– Ja, under uppväxten i Blackeberg så prövade både jag själv och mötte andra som framför allt rökte hasch. Några vänner under gymnasietiden gick ner sig i långvarigt missbruk, men jag vet inte hur det gick sen när de slutade skolan och försvann från vänkretsen, svarar Lars Ohly.

– Även i mitt arbete som tågmästare har jag sett effekterna av drogmissbruk bland resenärer, en gång blev jag mordhotad av en påverkad kille som inte ville betala biljetten. Jag låste in mig, polisen larmades och när vi kom till nästa station så försvann han över bangården.

Lars Ohly, 53 år, är sambo med Åsa som har rötterna i IOGT-NTO, men han är själv inte nykterist. Han berättar att det gör att han minskat sin alkoholkonsumtion.

I riksdagen tycker han att alkohol alltför slentrianmässigt finns med, även om han inte sett någon berusad. Han understryker att Vänsterpartiet numer har alkoholfri representation vid sina tillställningar.

• Frågor om ANTD (alkohol, narkotika, tobak och doping) har allt mer samordnats till regeringskansliet. Har det påverkat prioritering, engagemang och insatser på området?
– Ambitionsnivån inom hela området har minskat. Nedläggningen av Mobilisering mot narkotika var exempelvis ett mycket olyckligt steg som avbröt ett viktigt arbete för att sammanställa kunskap och driva på i narkotikafrågorna. När det gäller alkoholfrågorna så märks en tydligt minskad ambitionsnivå från staten med den borgerliga regeringen – exempelvis med förslaget till ny alkohollag. Vi vill återupprätta MOB i någon form och återuppta Alkoholkommitténs arbete hos Folkhälsoinstitutet, säger han.

• Bör skatterna på öl, vin och starksprit ändras (upp, ned eller på samma nivå som idag)?
– Vi är överens med S och MP om höjningar av skatterna så att exempelvis en flaska vin som idag kostar 70 kronor ökar i pris med 2,50 kronor och en flaska sprit ökar med cirka 24 kronor. Vi är öppna för att höja skatten på alkoholhaltiga drycker ännu mer i framtiden.

• Gårdsförsäljning av alkohol utreds kontra EU-regler och folkhälsa. Bör lokala producenter få sälja även om det skulle äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol?
– Nej. Det äventyrar hela det statliga detaljhandelsmonopolet. Detta har bekräftats i en fråga som ställts till EU-kommissionen från EU-parlamentet. Systembolaget är vårt enskilt viktigaste verktyg för att hålla ner alkoholkonsumtionen.

• Sverige har ett konsumtionsförbud av narkotika som Vänsterpartiet vill avskaffa. Varför och hur tänker ni driva förslaget om ni får plats i en regering?
– Kriminaliseringen stöter ut personer med missbruksproblem ur samhällsgemenskapen, vilket kan leda till ett ännu tyngre missbruk om man då inte söker hjälp. Möjligheten att ta urinprov har blivit huvudskälet för lagstiftningen, men det leder sällan till hjälp. Polisen har minskat fokus på langningen, svarar Lars Ohly.

Men han tillägger att en avkriminalisering av eget narkotikabruk är en fråga som inte har diskuterats med Vänsterns samarbetspartier och som en rödgrön regering får återkomma till.

• Drogtester är en omstridd metod. Bör frivilliga och slumpmässiga tester få användas som del i förebyggande policy för skolelever?
– Nej. Barn har lika stor rätt till personlig integritet som vuxna. Inslaget av frivillighet kan starkt ifrågasättas. Självklart ska barn som missbrukar narkotika få hjälp med hela sin livssituation. Skolorna måste därför kontakta socialtjänsten vid misstanke om missbruk. Förstärkta satsningar på elevhälsan är viktiga i det sammanhanget.

Vi vill ha en vårdgaranti som ger rätt till en påbörjad vårdplanering och avgiftning inom sju dagar


Lars Ohly, V

• Personer med beroendeproblem hamnar ofta mellan stolarna. Missbruksvården utreds – bör den omorganiseras, vem ska vara huvudman och bör vårdgaranti (insats inom viss tid) införas?• Hundratusentals barn växer upp med föräldrar med riskabelt bruk av alkohol eller andra droger, men bara någon procent av dessa “glömda barn“ får särskilt stöd. Hur kan fler nås?• De flesta rökare börjar röka i tonåren och många kan själva handla – trots åldersgräns på 18 år. Vad vill ni göra åt det?• Internationella militära insatserna i Afghanistan för bl a demokrati, säkerhet och utveckling, och mot terror och knarkproduktion ifrågasätts. Bör Sverige militärt stanna kvar?
– En rödgrön regering kommer att påbörja tillbakadragandet av den militära närvaron 2011. Vi kommer samtidigt att öka det civila biståndet kraftigt. Vi vill satsa resurser ur biståndet på mer utbildning, hälsovård, infrastruktur och stöd till den mycket svaga afghanska polisen, svarar Lars Ohly.

På vår fråga om vilken ministerpost han kan tänka sig i en rödgrön regering (exempelvis socialminister eller kommunikationsminister), så svarar Ohly undvikande “hundminister“ och skrattar.

Etiketter:

Annonser