C: gårdsförsäljning får inte hota Systemet

Centern – som lobbat hårt för gårdsförsäljning av alkohol – är inte berett att tillåta den om det skulle riskera Systembolagets ställning. Det menar partiets talesman i alkohol- och drogfrågor Kenneth Johansson i Drugnews utfrågning inför valet.

Kenneth Johansson, 54 år, är riksdagsman och socialutskottets ordförande. Han är uppväxt i Krylbo, Avesta, och gick med i ungdomsförbundet vid 14 års ålder.

Han är utbildad socionom och har bland annat varit vårdare på Kumlaanstalten, arbetat på socialförvaltningen i Falun och som administrativ chef i Landstinget Dalarna innan han blev heltidspolitiker. Han är medförfattare till en bok om hälsoklyftrona i Sverige som gavs ut 2002.

• Har du själv i din vardag mött alkohol- eller andra drogrelaterade problem?
– Ja, som arbetsledare, socialpolitiker och privatperson. Jag har sett konsekvenser för enskild och anhöriga, svarar Kenneth Johansson i Drugnews @-intervju.

• Frågor om ANTD (alkohol, narkotika, tobak och doping) har allt mer samordnats till regeringskansliet. Har det påverkat prioritering, engagemang och insatser på området?
– Om politiken ska ge bra resultat och det förebyggande arbetet ska få genomslag förutsätter det lokalt och regionalt engagemang. Alliansregeringen har inrättat ett råd för ANTD-frågor som ska agera rådgivare till regeringen i dessa frågor och informera bland annat om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken inom dessa
områden.

• Bör skatterna på öl, vin och starksprit ändras (upp, ned eller på samma nivå som idag)?
– Centerpartiet har tidigare tagit ställning för att sänka skatterna på vin och öl för att minska den illegala försäljningen. Vi står dock bakom Alliansens valmanifest om höjda alkoholskatter för att begränsa konsumtionen. För att minska tillgängligheten för minderåriga bör försäljningen ske på Systembolaget.

• Gårdsförsäljning av alkohol utreds kontra EU-regler och folkhälsa. Bör lokala producenter få sälja även om det skulle äventyra Systembolagets monopol?
– Gårdsförsäljning ska ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, liksom med detaljhandelsmonopolet. Centerpartiet och regeringen är alltså inte beredda att tillåta gårdsförsäljning om det riskerar Systembolagets ställning, svarar Kenneth Johansson.

En avkriminalisering av narkotika skulle minska restriktiviteten och riskera att fler hamnar i missbruk


Kenneth Johansson (C)

• Sverige har ett konsumtionsförbud av narkotika. Bör det ses över och eventuellt avskaffas?• Drogtester är en omstridd metod. Bör frivilliga och slumpmässiga tester få användas som del i förebyggande policy för skolelever?• Personer med beroendeproblem hamnar ofta mellan stolarna. Missbruksvården utreds – bör den omorganiseras, vem ska vara huvudman och bör vårdgaranti (insats inom viss tid) införas?• Hundratusentals barn växer upp med föräldrar med riskabelt bruk av alkohol eller andra droger, men bara någon procent av dessa “glömda barn“ får särskilt stöd. Hur kan fler nås?• De flesta rökare börjar röka i tonåren och många kan själva handla – trots åldersgräns på 18 år. Vad vill ni göra åt det?• Internationella militära insatserna i Afghanistan för bl a demokrati, säkerhet och utveckling, och mot terror och knarkproduktion ifrågasätts. Bör Sverige militärt stanna kvar?• Fotnot: Wikipedia har använts som källa för några uppgifter.

Etiketter:

Annonser