Är du säker – inför valet?

Frågor om droger är sällan stora valfrågor, fast de påverkar många. Du kan själv påverka det genom ett aktivt val och kräva svar av dem du tänker rösta på, skriver Mats Gunnarsson, generalsekreterare i Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor.

Frågan om säkerhet är dubbelbottnad. Många är osäkra på vilka de skall ge sin röst 19:e september 2010. Men vad innebär säkerhet? Smaka på ordet.

Dagens Nyheter listade de fem viktigaste frågorna när det var ett år kvar till valet. Säkerhetspolitiken kom med bland dessa fem. Bra i sig, men det handlade inte om säkerhet för barnen i familjer med missbruk, eller säkerhet för alla kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Nej det handlade om Nato-medlemskap och internationell säkerhetspolitik. Viktigt i sig, men hur många väljare påverkas dagligen av detta?

Kommer Nato att ingripa i sovrum och kök? Är det möjligt att utnyttja några fler Jas-flygplan för att minska våldtäkterna utomhus?

Risken att bli utsatt för våld av en nykter obekant person, på stadens gator och torg är mycket liten. Ändå älskar media att blåsa upp artiklar om oprovocerat våld.

Många äldre, speciellt kvinnor, vill inte gå utomhus ensamma, av rädsla för att bli utsatta för våld. Men de som blir slagna och slåss på stan är unga män. Svaret på deras oro brukar bli löften om fler poliser, men i ett land med en yta på 440 000 kvadratkilometer är det en mycket dyr lösning (om än önskvärd i glesbygden).

Att föra en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik ger större effekt och frigör polisen till andra arbetsuppgifter.

Sverige har en lång tradition på det området men några problem finns kvar. Som de höga införselkvoterna för alkohol som saboterar möjligheten att föra egen skattepolitik. Vård och behandlings sätts på undantag i kommuner med dålig ekonomi trots lagkrav. Dessutom står nya utmaningar står för dörren som nätdroger och inhemsk cannabisodling i större skala.

Hur kommer dina politiker att tackla dessa? Kommer de att stå emot påtryckningar från alkoholindustrin? Vågar de kämpa för bra vård och rehabilitering när kampen hårdnar i landstingsbudgeten? Får föreningslivet tillräckligt med stöd för att vara en skyddande och stärkande sfär?

Alkohol- och narkotikafrågorna påverkar oerhört många, men brukar sällan vara en stor valfråga. Du kan själv påverka detta genom att göra ett aktivt val och kräva svar av dem du tänker rösta på.

I senaste numret av tidningen Accent redovisas svar från de partier som idag sitter i riksdagen på viktiga alkoholpolitiska frågor. Noterbart är att det inte är renodlad blockpolitik som gäller i deras svar. Både inom alliansen och i den rödgröna oppositionen finns det skillnader i sakfrågor.

Du kan också kolla enskilda kandidaters ställningstaganden på SVT:s och Sveriges Radios sajt Valpejl.

Och kom ihåg att demokratin kräver en insats av dig – nu har du avgörandet i din hand. Använd den möjligheten!

Etiketter:

Annonser