Mp vill stoppa läkemedelsmissbruk

Tillsätt en kommission som utreder omfattning och orsaker till felaktig läkemedelsanvändning. Felaktig och onödig förskrivning är en allvarlig patientsäkerhetsrisk som leder till många skador och dödsfall, varnar Thomas Nihlén, Miljöpartiets socialpolitiska talesperson, i Drugnews valintervju.

Thomas Nihlén, 56 år, från Sävar utanför Umeå har arbetat senaste fyra åren i riksdagen och har en plats i socialutskottet. Tidigare var han verksam som sjukgymnast och fritidspolitiker. Han har suttit för Miljöpartiet de gröna i landstinget i Västerbotten och brinner för sociala frågor.

Han är duktig på salsa (frun är från Brasilien) och biodling. Nihlén, som utsetts av partiet att svara på Drugnews frågor, hoppas bli personinkryssad till riksdagen vid valet 19 september.

• Vad vill du främst driva för fråga om du blir återvald?
– Jag vill att det tillsätts en kommission som ser över fel- och överförskrivning av läkemedel, både bland äldre och andra. Det är en skandal att så många som kanske en kvarts miljon människor är beroende av narkotikaklassade mediciner i onödan. Många skadas och dör i onödan! Läkare som inte följer rekommendationer för behandling borde få en påföljd, svarar han.

Det är en skandal att så många som kanske en kvarts miljon människor är beroende av narkotikaklassade mediciner i onödan


Thomas Nihlén, MP

• Har du själv i din vardag mött alkohol- eller andra drogrelaterade problem?• Frågor om ANTD (alkohol, narkotika, tobak och doping) har allt mer samordnats till regeringskansliet. Har det påverkat prioritering, engagemang och insatser på området?• Bör skatterna på öl, vin och starksprit ändras (upp, ned eller på samma nivå som idag)?• Gårdsförsäljning av alkohol utreds kontra EU-regler och folkhälsa. Bör lokala producenter få sälja även om det skulle äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol?• Sverige har ett konsumtionsförbud av narkotika. Bör det ses över och eventuellt avskaffas?• Drogtester är en omstridd metod. Bör frivilliga och slumpmässiga tester få användas som del i förebyggande policy för skolelever?• Personer med beroendeproblem hamnar ofta mellan stolarna. Missbruksvården utreds – bör den omorganiseras, vem ska vara huvudman och bör vårdgaranti (insats inom viss tid) införas?• Hundratusentals barn växer upp med föräldrar med riskabelt bruk av alkohol eller andra droger, men bara någon procent av dessa “glömda barn“ får särskilt stöd. Hur kan fler nås?• De flesta rökare börjar röka i tonåren och många kan själva handla – trots åldersgräns på 18 år. Vad vill ni göra åt det?
• Internationella militära insatserna i Afghanistan för bl a demokrati, säkerhet och utveckling, och mot terror och knarkproduktion ifrågasätts. Bör Sverige militärt stanna kvar?
– Nej. Insatser anser vi ska fortgå på annat sätt än militärt, avslutar Miljöpartiets representant Thomas Nihlén.

Etiketter:

Annonser