Varannan kyrka tillåter alkohol

STRÄNGNÄS Huruvida alkohol ska få användas i församlingslokaler splittrar Svenska kyrkan. Hälften av landets församlingar och samfälligheter tillåter alkoholförtäring vid uthyrning, den andra hälften har antagit policys som säger nej.

Det framgår enligt en enkät sammanställd av Kyrkans Tidning.

Mest tillåtande till alkohol i kyrkans lokaler är församlingar i Linköping, Strängnäs, Stockholm och Göteborgs stift – där tillåts det i sju av tio församlingar. Mest restriktiva synen återfinns i Karlstad och Luleå stift, där alkohol vid uthyrning tillåts av bara var tionde som besvarade enkäten.

Totalt svarade 459 av Svenska kyrkans 804 församlingar och samfälligheter på tidningens enkät. Tre av fyra har antagit någon form av uthyrningspolicy, bland dem som tillät alkohol (vanligast vin eller öl) så fanns ofta regler om “måttlighet“.

I kommenterar till enkäten berättas bland annat om att spår av “fullständigt fylleslag“ i församlingslokaler har mött besökare dagen efter när efter kyrkkaffet skulle intas.

En kvinna anmälde kyrkorådet i Ärla församling nära Eskilstuna till domkapitlet efter ett beslut om att tillåta alkoholservering i församlingshemmet. Domkapitlet avvisade dock anmälan med hänvisning till att lokaluthyrning är församlingarnas sak och att församlingshemmet inte var invigt som kyrkorum.

Då intäkterna minskar för kyrkan så väntas uthyrningar till bland andra privatpersoner och föreningar öka, bedömer Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

• Sedan tidigare förs diskussioner om att erbjuda alternativ till vin vid nattvarden.

Etiketter:

Annonser