Han vill ha ett narkotikafritt Gotland

Nej till gårdsförsäljning, ja till högre alkoholskatter och en mer tillgänglig missbruksvård. Det säger Socialdemokraternas talesman Christer Engelhardt, som även arbetar för ett narkotikafritt Gotland, i Drugnews valintervju.

Christer Engelhardt, 40 år, representerar sedan 2002 Socialdemokraterna i riksdagen på ett av de två Gotlandsmandaten. Han är ledamot i riksdagens socialutskott, men sitter även i kommunfullmäktige och är ordförande i kyrkorådet i Visby.

Han är uppväxt på ön, är vigd diakon inom Svenska kyrkan med fritidsledarutbildning. I arbetet väcktes hans intresse för sociala frågor, missbruk och kriminalitet. Visby domkyrkoförsamling öppnade ”värmestugan“ Ekorren för utslagna, som kommunen hade lagt ned, och som numer även drivs som natthärbärge tillsammans med kommunen och några frivilligorganisationer. En del av hans tjänst omfattade även besök på häktet och anstalten i Visby och program med etik och moralfrågor inom frivården.

Engelhardt är idag (S)-talesperson i alkohol, narkotika, tobak och spelberoendefrågor, och vill om han blir omvald mer lyfta spelberoende och tobak i sitt riksdagsarbete.

Jag har sett hur droger kommit med bland annat turismen till Gotland


Christer Engelhardt, (S)

• Har du själv i din vardag mött alkohol- eller andra drogrelaterade problem?• Frågor om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) har allt mer samordnats till regeringskansliet. Har det påverkat prioritering, engagemang och insatser på området?• Bör skatterna på öl, vin och starksprit ändras (upp, ned eller på samma nivå som idag)?• Gårdsförsäljning av alkohol utreds kontra EU-regler och folkhälsa. Bör lokala producenter få sälja även om det skulle äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol?• Sverige har ett konsumtionsförbud av narkotika. Bör det ses över och eventuellt avskaffas?• Drogtester är en omstridd metod. Bör frivilliga och slumpmässiga tester få användas som del i förebyggande policy för skolelever?• Personer med beroendeproblem hamnar ofta mellan stolarna. Missbruksvården utreds – bör den omorganiseras, vem ska vara huvudman och bör vårdgaranti (insats inom viss tid) införas?• Hundratusentals barn växer upp med föräldrar med riskabelt bruk av alkohol eller andra droger, men bara någon procent av dessa “glömda barn“ får särskilt stöd. Hur kan fler nås?• De flesta rökare börjar röka i tonåren och många kan själva handla – trots åldersgräns på 18 år. Vad vill ni göra åt det?• Internationella militära insatserna i Afghanistan för bl a demokrati, säkerhet och utveckling, och mot terror och knarkproduktion ifrågasätts. Bör Sverige militärt stanna kvar?
– Sveriges engagemang i Afghanistan ska vara långsiktigt och de civila insatserna ska öka. Vi avser att under hösten ge nytt stöd till den militära insatsen. När överlämnandet av säkerhetsansvaret 2011 påbörjats vill vi minska antalet soldater. Vi bedömer idag att den svenska militära insatsen kan fasas ut under 2013, men läget på marken kommer ytterst att avgöra, avslutar Socialdemokraternas Christer Engelhardt.

Etiketter:

Annonser