M: gårdsförsäljning kan skötas ansvarsfullt

Moderaterna tror att gårdsförsäljning av alkohol går att kombinera med Systembolagets monopol och att de lokala tillverkarna kan sköta det på ett ansvarsfullt sätt. Det uppger Ulf Kristersson, socialpolitisk talesman för M, i Drugnews @-intervju.

Ulf Kristersson, född 1963, är socialborgarråd i Stockholm senaste mandatperioden, och har bland annat märkts i frågor om hemlöshet, svårighet att hitta adoptionsföräldrar till svenska barn, integration och familjepolitik.

Han var tidigare finansborgarråd i Strängnäs och har uppgett att han inte avser fortsätta inom Stockholmspolitiken. Därmed slipper han att administrera starten av ett omstritt sprutbyte i huvudstaden, vilket landstinget gett klartecken till, men Moderaterna bromsat.

• Har du själv i din vardag mött alkohol- eller andra drogrelaterade problem?
– Ja, svarar Ulf Kristerson koncist i denna epost-intervju, som partiet utsett honom att besvara.

• Frågor om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) har allt mer samordnats till regeringskansliet. Har det påverkat prioritering, engagemang och insatser på området?
– Ja, vi menar att det har gett bättre fokus på alla frågor som rör alkohol, narkotika, tobak och doping.

• Bör skatterna på öl, vin och starksprit ändras (upp, ned eller på samma nivå som idag)?
– Vi menar att alkoholskatten måste vara avvägd. Den kan inte vara för hög, då det endast driver människor att köpa alkohol på andra ställen än Systembolaget, helt utan samhällets vetskap eller möjlighet till kontroll. Men den kan heller inte vara för låg, då det skulle innebära stora risker ur ett folkhälsoperspektiv.

Ulf Kristersson tillägger dock att Alliansen i sitt valmanifest föreslagit att skatten på alkohol ska höjas.

• Gårdsförsäljning av alkohol utreds kontra EU-regler och folkhälsa. Bör lokala producenter få sälja även om det skulle äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol?
– En utgångspunkt för oss är att gårdsförsäljning inte får äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol, svarar han inledningsvis på frågan.

Vi ser inte någon risk med att gårdsförsäljning skulle underminera Systembolagets monopol


Ulf Kristersson, /M)

• Sverige har ett konsumtionsförbud av narkotika. Bör det ses över och eventuellt avskaffas?• Drogtester är en omstridd metod. Bör frivilliga och slumpmässiga tester få användas som del i förebyggande policy för skolelever?• Personer med beroendeproblem hamnar ofta mellan stolarna. Missbruksvården utreds – bör den omorganiseras, vem ska vara huvudman och bör vårdgaranti (insats inom viss tid) införas?• Hundratusentals barn växer upp med föräldrar med riskabelt bruk av alkohol eller andra droger, men bara någon procent av dessa “glömda barn“ får särskilt stöd. Hur kan fler nås?• De flesta rökare börjar röka i tonåren och många kan själva handla – trots åldersgräns på 18 år. Vad vill ni göra åt det?• Internationella militära insatserna i Afghanistan för bl a demokrati, säkerhet och utveckling, och mot terror och knarkproduktion ifrågasätts. Bör Sverige militärt stanna kvar?
– Sveriges engagemang för Afghanistan är långsiktigt. På sikt ska de afghanska myndigheterna ta över ansvaret för säkerheten i landet. När detta kan ske beror på utvecklingen av afghansk militär och polis samt säkerhetsläget i landet. Därför går det inte att sätta ett exakt slutdatum för insatsen.

– Även de omfattande svenska biståndsinsatserna i Afghanistan är långsiktiga. Alliansregeringen har mer än fördubblat biståndet till Afghanistan och vi avser att öka det ytterligare under nästa mandatperiod, avslutar Ulf Kristersson från Moderaternas.

Etiketter:

Annonser