Receptor kopplas till kokainbegär

LINKÖPING Kokainbegär kan sitta i åratal, trots långa drogfria perioder. Nu har forskare vid bland annat Linköpings universitet hittat en mottagare, en specifik molekyl i hjärnan, som kan bli intressant för behandling mot återfall.

Droger kidnappar hjärnans belöningssystem – egentligen avsett stimulera sex och födointag och annat för att säkra överlevnad – och är därför ofta beroendeframkallande. I en artikel i vetenskapliga tidskriften The Journal of Neuroscience kan nu forskargruppen visa hur en receptor i hjärnan för signalsubstansen glutamat påverkar återfall till kokainmissbruk.

Genom försök på möss, både med och utan den särskilda glutamatmottagaren, som lärt sig inta kokain har skillnader iakttagits.

– Våra resultat visar att de möss som saknade receptorn hade en minskad tendens för återfall, säger David Engblom, docent i neurobiologi, som lett studien.

Receptorn verkar vara en förutsättning för att miljöer och ting som förut kopplats till missbruk kan skapa sug. De möss som inte har den har inte fått minnet av belöningen inetsad på samma sätt som individer med receptorn.

Fyndet skulle kunna utnyttjas framöver i behandling mot återfall genom exempelvis genterapi.

• Fotnot: Forskarresultaten beskrivs i artikeln Incentive learning underlying cocaine-seeking requires mGluR5 receptors located on dopamine D1 receptor-expressing neurons, i Journal of Neuroscience.

Etiketter:

Annonser