NordAn: stoppa all alkoholreklam!

KÖPENHAMN Alkohol är främsta dödsorsak bland unga européer. Stoppa all alkoholreklam! Det drogrestriktiva nätverket NordAn uppmanar regeringarna i nordiska och baltiska länderna ta krafttag för att bryta en negativ utveckling.

Deklarationen med krav på åtgärder mot alkoholreklam antogs förra helgen i samband med Nordiska alkohol- och narkotikapolitiska nätverkets årsmöte i Köpenhamn.

Man noterar att amerikanska barnläkare nyligen ställt krav på Vita huset för insatser mot tobaks- och alkoholreklam, likaså har andra medicinska och fackliga organisationer runt världen gjort.

Flera studier visar att marknadsföring av alkohol leder till att ungdomars alkoholkonsumtion ökar. Cirka 60 000 unga européer i åldrarna 15 till 29 år avlider årligen av alkoholrelaterade våldsbrott och sjukdomar.

Litauen har beslutat om reklamförbud för alkohol från 2012 och andra EU-länder har skärpt reglerna.

NordAn är ett nätverk av 88 frivilligorganisationer som bildades 2000 och arbetar för att minska användning och skador av alkohol och narkotika.

Etiketter:

Annonser