Britterna överväger klassa khat

LONDON Brittiska inrikesministeriet har skickat en begäran till regeringens rådgivande organ om droger, ACMD, för att utvärdera om växtdrogen khat ska förbjudas. En signal som skulle kunna försvåra transitsmuggling av khat även till Norden.

I måndags publicerade brittiska inrikesministeriet en rapport som granskat konsekvenserna för de människor som använder khat. I Storbritannien jämförs tuggdrogen för närvarande med en grönsak och används främst av de somaliska, jemenitiska och etiopiska folkgrupperna för dess centralstimulerande effekter, rapporterar tidningen Guardian.

I rapporten konstateras att tugga khat är utbrett i alla tre befolkningsgrupperna och betraktas inom de grupperna som en socialt accepterad kulturyttring. Speciellt jemeniterna anser drogen vara en del av deras traditionella kultur.

Men studien pekar på en stark oro inom de olika grupperna över allvarliga problem bland grava missbrukare, denna oro yttrar sig i krav på restriktioner för import och försäljning av khat. Krav på bättre möjligheter till vård för khatberoende och även i vissa fall ett totalförbud av drogen.

Beslutet att låta regeringens drogrådgivande organ, Advisory Council on the Misuse of Drugs, göra en utvärdering grundar sig i en begäran för två år sedan från konservativa partiet. Partiets nuvarande ordförande, baronessan Sayeeda Warsi, sade då att vid ett regeringsskifte skulle en Toryregering kriminalisera khat då den utgör en “oacceptabel kulturell praxis“. De konservativa styr nu sedan i maj landet med hjälp av liberaldemokraterna.

En studie genomförd 2005 visade att varje fredag kom omkring sex ton khat till flygplatsen Heathrow i London, en siffra som sannolikt stigit väsentligt senare.

Khat odlas främst i Östafrika och Mellanöstern, över 50 procent av de somaliska männen i Storbritannien tuggar khat, men bara en mindre del av dem varje dag.

Den senaste studien som nu publicerats visar att det är främst vuxna män som tuggar drogen, men indikationer finns att fler kvinnor och unga vuxna börjar använda drogen.

– Rapporten ger oss värdefull information om khat-missbruket. Vi har nu lämnat över frågan till det rådgivande organet för att de ska få ta ställning till de tillgängliga bevis som studien presenterar om drogens farlighet. Vi kommer nu avvakta deras råd i frågan, säger ministern för brottsprevention, James Brokenshire, till Guardian.

Även i Sverige dominerar missbruk av drogen bland marginaliserade östafrikanska invandrargrupper. Stora mängder khat smugglas även till nordiska länderna från Östafrika via Holland och Storbritannien som ännu inte narkotikaklassat drogen. I Sverige, som klassade drogen 1989, förs troligen flera hundra ton in årligen. Svenska tullen beslagtog första halvåret i år över nio ton khat.

Bedömare anser att en brittisk narkotikaklassning skulle försvåra transitsmuggling till Norden och ge en tydlig signal om att drogen leder till hälsoskador för användaren, sociala problem för dennes familj och förstärker utanförskap i samhället.

Etiketter:

Annonser