Energidrycker ökar risk för alkoholism

COLLEGE PARK Regelbunden konsumtion av energidrycker med hög koffeinhalt ökar risk att bli alkoholberoende, visar en amerikansk studie med 1 000 studenter Två tredjedelar av dem hade druckit energidrycker senaste året, tio procent minst en gång i veckan.

De studenter som dricker koffeinbaserade energidrycker ofta drack också oftare och i större mängder alkohol och de löper större risk att bli alkoholberoende, jämfört med studenter som inte dricker alls eller bara ibland.

Storkonsumenter av energidrycker riskerade även att få alkoholrelaterade problem såsom blackouter eller missa lektioner på grund av baksmälla. Och de var mer mottagliga för skador än de som drack lite eller inte alls av dryckerna, enligt studien ledd av forskaren Amelia Arria på Universitet i Maryland.

Den aktuella amerikanska studien om energidrycker har lagts ut på nätet och ska publiceras nästa år i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experminental Research.
Resultaten bekräftar farhågor och tidigare undersökningar om samband mellan hög konsumtion av energidrycker och missbruk och riskbeteenden.

Otydlig redovisning av koffeininnehåll på burkarna gör att kunder kan få i sig mer än de vet om. Dessutom har uppmärksammats att mixade koffeindrycker med alkohol riktas till unga konsumenter, flera fall av förgiftningar och skador har inträffat bland unga i USA. En med dödlig utgång. Mixen gör att konsumenten kan dricka mycket, utan normal reaktion.

Förbud och begränsningar mot energidrycker med alkohol har införts i fem amerikanska delstater (Michigan, New York, Oklahoma, Utah and Washington) och på flera skolor. Livsmedelsmyndigheten FDA håller på att undersöka misstankar om att koffein är en osäker livsmedelstillsats i alkoholdrycker.

I Sverige har flera butikskedjor inför åldersgräns på eget initiat för energidrycker. Mixade drycker med koffein och alkohol marknadsförs inte, men många ungdomar blandar själva.

Etiketter:

Annonser