Lyckad vård via nätet av spelberoende

ÄLVSJÖ Nätbaserad behandling av vuxna med spelberoende kan minska spelproblem, ångest och depressioner, och ge ökad livskvalitet. Det visar en studie med drygt 300 personer som presentas under pågående Läkarstämman. Behandlingen har gjorts med motiverande samtal, kbt och terapistöd via telefon.

218 spelberoende vuxna personer fullföljde ett åtta veckor långt nätbaserat självhjälpsprogram med terapistöd. Och effekterna följdes upp 1,5 år senare utifrån åtta olika variabler. Exempel på variabler var tidsbegreppet vid spelande, alkoholkonsumtion och skulder.

Förutom klart minskat spelande, så visade utfallen även tydlig nedgång av ångestsymptom och depressioner. Olika spelformer verkade inte haft betydelse för resultatet. Däremot hade personer med hög alkoholkonsumtion före behandlingen bara hälften så lyckat utfall.

Studien presenteras av professor Per Carlbring vid Umeå Universitet och utvärderingen har bekostats av Folkhälsoinstitutet. Resultaten ska publiceras i sin helhet nästa vår.

I Sverige beräknas var femtionde invånare ha spelproblem, men bara var tionde av dessa söker hjälp. Tanken är att erbjudande om distansstöd ska göra att fler vågar söka och får hjälp.

Tema: Spel

Spelmissbruk

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”
Folkhälsomyndigheten har regeringsuppdrag att förebygga och minska skador av överdrivet spelande och är nationell kunskapsmyndighet på området. Socialstyrelsen ansvarar numer för fördelning av statliga medel till spelberoendebehandling.

Läs mer

Etiketter:

Annonser