Alkoholskador ökar bland kvinnor

STOCKHOLM Kvinnors alkoholrelaterade skador ökar till följd av att de dricker mer än tidigare. Fortfarande dör nära fyra gånger fler män än kvinnor på grund av alkohol, men trenden är att skillnaderna minskar. Det visar en ny rapport från CAN.

För två år sedan dog 1676 män och 456 kvinnor med alkoholdiagnos som bidragande eller underliggande dödsorsak. Skillnaderna mellan könen har dock minskat åren, (år 1990 avled 1563 män och 316 kvinnor i samma diagnoser), främst på grund av att fler kvinnor dör i alkoholrelaterade dödsfall.

En mer likartad konsumtion mellan könen märks även då andelen kvinnor ökat som omhändertas för fylleri och misstänks för rattfylleribrott. Och inom slutvården har andelen kvinnor som vårdas för alkoholproblem ökat från 20 procent till 26 procent. Ifjol fick 37 226 män och 13 172 kvinnor slutenvård med alkohol som bi- eller huvuddiagnos, jämfört med 29 491 män och 9 182 kvinnor vid millennieskiftet.

– Att kvinnornas alkoholkonsumtion har ökat kan delvis förklaras med en ökad jämställdhet mellan könen. Det faktum att allt fler kvinnor vårdas för alkoholproblem ställer nya krav på vårdutbudet, eftersom mäns och kvinnors vårdbehov skiljer sig åt, säger Siri Nyström, forskningssekreterare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

Utvecklingen bekymrar Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor.
– En ny tid, med andra attityder och ökad tillgång till alkohol. Kvinnor utsätts för en aggressiv marknadsföring med blommigt öl, rosa alkoläsk och vinboxar. Men vi tål alkohol sämre än män. Något som industrin inte informerar om, utan bara vill sälja mer, säger Leena Haraké, generalsekretare på KSAN, till Drugnews.

Hon håller med om att kvinnor med alkoholproblem behöver annan rehabilitering än män. Men det är svårt för kvinnor att få slutenvård, de hänvisas ofta till öppenvård.

– Många känner skam och skuld, men möter även fördömande i vården. Flera behöver även hjälp med psykiska besvär och har ofta varit utsatta för våld i nära relationer. De behöver helt enkelt hjälp för att överleva, säger Leena Haraké som avråder från samkönad rehabilitering vid alkoholberoende.

Hon hoppas att regeringens pågående missbruksutredning mer uppmärksammar kvinnors vårdbehov.

• Fotnot: Angivna statistiken kommer från Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet och Transportsstyrelsen. CAN:s rapport Drogutvecklingen i Sverige 2010.

Etiketter:

Annonser