Lag mot nätdroger antas idag

STOCKHOLM Onsdag eftermiddag väntas riksdagen anta en lag som från 1 april ger polis och tull verktyg att möjlighet att beslagta preparat som är på väg att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Dessutom skärps straffet för grovt dopingbrott och fruktade substanserna GBL och Butandiol klassas som narkotika.

“Äntligen“, säger många och det märktes även i riksdagsdebatten på morgonen. Utredarens föreslog det redan i december 2008, men det har sedan dragit ut på tiden rejält.

Regeringens förslag har efterlysts av föräldrar, socialarbetare och kontrollmyndigheter för att förhindra spridning av substanser som ännu inte hunnit klassas och därför kan säljas legalt på nätsajter ett tag.

När klassning beslutas, så görs ibland utförsäljning innan beslutet träder i kraft. Och nya ämnen tas fram genom att ändra någon molekyl och som därför kan säljas lagligt igen.
I denna allvarliga kurragömmalek har flera ungdomar har avlidit som testat nätdroger, utan att riktigt veta om deras innehåll.

Polis och tull ska nu få möjlighet att beslagta substanser som kan användas i missbrukssyfte, även om de ännu inte hunnit klassas. Åklagare kan besluta om att substansen ska förstöras. Avsikten är att förhindra spridning av farliga droger i väntan på att de utreds och klassas.

Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket ska få möjlighet att beställa misstänkta preparat på internet för att analysera farlighet och om de bör stoppas.

Den stora frågan är dock om detta räcker, några hade velat gå längre och pröva familjeklassning av droger av samma typ för att slippa utreda dem en efter en.

Dessutom föreslås att ämnen som lagligt används inom industrin kunna klassas som narkotika. Det handlar främst om att stoppa lösningarna GBL och 1,4 Butandiol som i kroppen omvandlas till det redan förbjudna drogen GHB. Droger som krävt flera dödsoffer.

Straffet för grovt dopingbrott skärps från fyra år till högst sex års fängelse. Dopinglagen ska omfatta ämnen som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och tillväxthormon.

Propositionen från regeringen diskuterades i onsdag förmiddag i riksdagen. Stor enighet om förslaget råder bland riksdagspartierna och socialutskottet har tidigare rekommenderat att förslaget ska antas. Riksdagen röstar om förslaget vid 16-tiden.

Lagändringarna kommer att börja gälla från 1 april 2011.

• Fotnot: Proposition 2010/11, En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning. Riksdagens hemsida med länkar till debatter och beslut.

webb-tv etc.

Etiketter:

Annonser