Dödsdrogen Krypton stoppas

UPPSALA Efter en snabbutredning begär Läkemedelsverket att regeringen narkotikaklassar ämnet o-desmetyltramadol, en substans som igår i nätdrogen Krypton som ifjol krävde nio svenskars liv.

Regeringen väntas inom kort att följa Läkemedelsverket i Uppsalas uppmaning och klassa ämnet.

I december larmade rättsmedicinare om att nio personer som avlidit ifjol innan de kom till sjukhus visade sig vid obduktioner ha använt drogen.

Krypton påminner om morfin och kan blandas ut i te eller sväljas som kapsel. Drogen är lätt att få tag i via nätet och består av en växten Kratom (innehåller ämnet Mitragynin) från Sydostasien som spetsats med o-desmetyltramadol.

Det är särskilt kombinationen av ämnena som är livsfarlig och gör drogen svårdoserad och försvårar andning.

En ny narkotikalag om nätdroger – som antogs av riksdagen förra veckan, men inte gäller förrän från 1 april – möjliggör framöver för tull och polis att beslagta misstänkta farliga substanser innan de hunnit klassas.

Restlager av krypton saluförs ännu och flera hemsidor fortsätter att sälja kratom-produkter. Några med påstående om att de inte innehåller o-desmetyltramadol eller att produkterna är “botaniska exemplar och är ej för konsumtion“, och några med tillägget “Varning: kan vara farligt att förtära“.

• En narkotikaklassning av o-desmetyltramadol innebär att produkter som innehåller ämnet blir illegala att tillverka, sälja och föra in i landet utan tillstånd från Läkemedelsverket.

Etiketter:

Annonser