Japan lär av svensk kriminalvård

Svensk kriminalvård väcker intresse i Japan där brist på rehabilitering och fångars svåra situation mer börjat uppmärksammas. Nyligen var justitieminister Beatrice Ask och Christer Karlsson, ordförande i Kriminellas revansch i samhället, på besök. En japansk Kris-avdelning startas troligen i år.

Beatrice Ask genomförde ett officiellt besök i Japan i början av januari då hon informerade sina japanska kollegor om svensk kriminalvård, dessutom berättade hon om frivilligorganisationen Kriminellas revansch i samhällets rehabilitering av fångar som avtjänat sina straff. Hon besökte också anstalter och polisstationer i Japan.

– Vid sådana besök delar man med sig av sina erfarenheter i gemensamma frågor. Dessutom informerade hon om Kris arbete vid dessa samtal, säger statsrådsassistent Thérèse Nydahl på justitiedepartementet till Drugnews.

Förhoppningarna är att Christer Karlssons och justitieministerns besök ska öppna för en dialog mellan Sverige och Japan inom deras respektive områden.

Hårda disciplinära förhållandena i japanska fängelser, fångarnas brist på rättigheter och deras i princip obefintliga möjligheter till statlig hjälp för rehabilitering mot sitt missbruk uppmärksammas nu i Japan. Med anledning av detta anordnas en lång rad av möten, konferenser och seminarier över hela landet.

– Jag besökte både justitie- och socialdepartementet i Tokyo, men jag slogs av att i alla fall de myndighetspersoner jag talade med tycks blunda för att avsaknad av rehabilitering för narkomaner och kriminella är ett problem, säger Christer Karlsson till Drugnews.

Vid en av konferenserna, i januari på Rikkyo universitet i Tokyo, var Christer Karlsson inbjuden som huvudtalare. Föredraget om Kris verksamhet lockade många åhörare och många frågor ställdes. Kris arbete riktas mot att förhindra sina medlemmars återfall i brott och drogmissbruk, ett stort intresse visades denna del av föreningens arbete.

– Det är svårt att sluta med droger och kriminalitet. Men om man får stöd och en andra chans till ett nytt liv och att samhället faktiskt välkomnar en tillbaka, då underlättas en personlig revansch. Det stödet ger vi i Kris våra medlemmar, säger Christer Karlsson.

Konferensens huvudtema handlade om ungdomsvård och rehabilitering. Christer Karlsson hade bjudits in av det nybildade japanska stödnätverket “Second Chance“ som anordnade konferensen och vars arbete med unga förbrytare har många likheter med Kris arbete.

Det var ett hård styre i det ungdomsfängelse i Tokyo med plats för 2 000 dömda han besökte. Gängkriminalitet är utbredd och redan i unga år sugs ungdomarna upp i olika kriminella nätverk. Någon statlig eller kommunal hjälp för rehabilitering kan de inte räkna med då det i princip inte existerar. Däremot finns flera privata initiativ som gör vad de kan för att hjälpa till när fångarna har muckat.

Att vara tatuerad är traumatiskt i det japanska samhället, det förknippas historiskt med kriminalitet. En av världens största kriminella organisationer, Yakuza, med cirka 110 000 tatuerade medlemmar, är etablerad sedan 1600-talet.

– Att vara tatuerad märkte jag konsekvenserna av när jag skulle träna på ett gym i Tokyo, det var knappt jag kom in. Först ville de att jag skulle tejpa över dem, men när de såg mängden tatueringar bleknade de och tittade undrande på mig. Men det löste sig genom att jag drog på mig en heltäckande tröja, säger Christer Karlsson.

Svenska ambassaden uppmärksammade också Kris-besöket i Japan och ordnade en uppmärksammad pressträff. Christer Karlsson fick där möjlighet att berätta för japansk TV och tidningar om föreningens banbrytande arbete, något som kan underlätta bildande av Krisföreningar i Japan.

– Jag räknar med att vi före årets slut kommer kunna starta en första Krisförening i Japan. Det finns ett enormt behov och ett stort intresse för vårt sätt att arbeta med ex-kriminella. Vi håller nu på att översätta våra stadgar och regler till japanska, sedan ska de skickas över till våra kontakter i landet. Därefter hjälper vi till vid bildandet av föreningen så att de kommer igång ordentligt, säger Christer Karlsson.

Kriminellas revansch i samhället startade 1997 i Sverige och är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. I Sverige finns idag cirka 5 500 medlemmar i cirka 25 lokalföreningar. Kris finns också i Finland, Danmark, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Etiketter:

Annonser