Bakom herr Juholts mustascher

Den ökande barnfattigdomen är en skam för Sverige, sade nye S-ledaren Håkan Juholt i sitt linjetal. Men inget om skatter och drogrelaterade problem. Nu gäller upp till bevis, skriver Drugnews krönikör Anne Skånér från Socialdemokraternas extrakongress.

Håkan Juholts linjetal på Waterfront Hotel i Stockholm var ett av de mer spirituella på länge inom svensk politik. Där fanns trådar av Palme och Erlander, men också av framåtblickande. Juholt använder med kärlek orden Social Demokrati, och han talar om medborgarrätt. Att marknaden ska betjäna medborgarna och inte tvärtom.

Kulturfrågan har varit den borgerliga regeringens största fiasko och det var taktiskt att starta med just det i talet. Juholt citerade Stina Oscarsson på Orionteatern: “Vi håller på att förhandlas till de framtidens människor som vet priset på allt, men inte värdet av något“.

Håkan Juholt menar att vi behöver kulturen och dess rum som mötesplatser för alla människor. Var månne “Alla Tillsammans“, SSU:s gamla kampsång skriven av Thorstein Bergman, en signal om ett nytt kulturklimat inom Socialdemokratin?

Håkan Juholt förmedlade hopp och inspiration. Bakom mustaschens leende och de gnistrande retoriska inslagen, verkar finnas en kraft som ingen riktigt sett.

Humor, avvägda pauser, historiska paralleller och framåtblickar. Lagom med portaluttalanden. Men det var också ett linjetal som kräver upp till bevis.

Lite strategiskt skickligt undvek han skattefrågor, men talade mer om barnfattigdomen och socialförsäkringssystemet som idag slår ut människor. “Barn väljer inte sina föräldrar. Inte en liten tjej eller kille kan hållas ansvarig för sin situation. Barndomen får aldrig en andra chans och kommer inte tillbaka.“

Barnfattigdomen och socialförsäkringar är dyra frågor som måste finansieras. Håkan Juholt markerade att barnfattigdom inte hör hemma i ett svenskt välfärdssamhälle.

På presskonferensen efter det en timme långa talet sade Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte kommer att höja skatten, men att skatterna måste ses över. Pengarna från medborgarna måste tillbaks till välfärdssystemet på bästa möjliga vis.

Jag saknar i vanlig ordning ord om hemlöshet, drogrelaterade problem, barn som far illa, gratis utnyttjande av arbetslösa i s.k. Fas 3-program.

Nya partisekreteraren Carin Jämtin sade att Socialdemokraterna ska ta fram ett heltäckande socialpolitiskt program byggt på medlemmarnas synpunkter och erfarenheter runt om i landet.

Jag skulle nog önska att S också använde sig av ickekonventionella metoder som att lyssna på dem som är drabbade – barnen, hemlösa, familjer med drogrelaterade problem, utförsäkrade med flera. Alltså nödvändigtvis inte bara medlemmar, utan också ”brukare”.

Håkan Juholt kritiserade en ideologisk utförsäljning av statens egendom och att det numer anses fult att äga tillsammans i samhället. Han tog utförsäljningen av Vin & Sprit som exempel som först gick till franska Pernod och sedan flera dryckesmärken vidare för att nu ägas av Finska staten. Utförsäljningen var en dålig affär och ett fortsatt svenskt gemensamt ägande hade kunnat stärka den offentliga ekonomin.

Vi kommer troligen att få vänja oss vid ord som Social Demokrati. Och Obama-inspirerade uttryck som “Yes We Can“ och Johnny Cash-citatet ”We won’t back down”, som Håkan Juholt upprepade flera gånger.

Ute på kongressgolvet tog hans tal väl emot. Men några kommenterade att det intressanta var vad han inte nämnde. Som finansiering, energifrågor, skatter och miljö. Andra ansåg att talet förpliktar till stordåd och praktiska resultat i vardagen, i riksdagen.

Själv undrar jag om det finns utrymme för röster från hemlösa, missbrukare, socialt marginaliserade, fattiga familjer och andra. Håkan Juholt sade att man ska vara ett lyssnande parti, även för dem utanför rörelsen.

På S-kongressen dag två avtackades även Mona Sahlin och fyllnadsval gjordes till verkställande utskottet och partistyrelsen. SSU hade före i TV stormat mot föråldring inom VU. Men när valberedningen presenterade sitt förslag hördes inte ett knyst om motkandidater. SSU:s avgående ordförande Jytte Guteland hade en nedtonad profil trots att det kanske skulle varit nu som det unga gardet borde hörts.

Att Håkan Juholt valts till ordförande vet nu svenska folket. Men glädjande nog finns även Ylva Johansson – som åkte ur VU i veckan – med i partistyrelsen. Ett rykte säger att hon kanske efterträder Carin Jämtin i Stockholms stadshus. Det tror jag vore en rejäl hit.

Riksdagsledamoten Ylva Johansson har gått från att vara en vresig sur politiker till att bli en hyggligt engagerad inom sociala området.

Etiketter:

Annonser