Metadonbehandling påverkar hjärnan

OSLO Trots att metadon använts i snart 50 år vid behandling av opiatmissbrukare har förvånansvärt lite forskats om vilka konsekvenser medicineringen har. Nu visar ny norsk forskning på försöksdjur att långvarig metadonbehandling påverkar hjärnan och försämrar uppmärksamheten.

Generellt har forskning kunnat konstatera att opiater, till exempel heroin och morfin, försämrar intellektuella funktioner så som inlärning, minne och uppmärksamhet.

– Det är därför nära till hands anta att metadon ger liknande effekter, säger forskaren Jannike M Andersen, vid det norska Folkhälsoinstitutets avdelning för rättstoxikologi och drogforskning, i en kommentar till rapporten som publicerats i Pharmacology Biochemistry and Behavior.

Av etiska skäl testas inte metadon på friska människor i långtidsstudier. Det är också svårt att dra säkra slutsatser genom att studera metadonpatienter, eftersom studierna oftast är behäftade med metodologiska problem. Andersens forskarlag har därför använt råttor vid studien.

Råttorna behandlades med metadon dagligen under tre veckors tid, därefter studerades djurens uppmärksamhetsnivå. Forskarna mätte bland annat hur länge råttorna undersökte ett nytt föremål som placerades i buren. Resultaten av testerna visar att metadonbehandling klart försämrade råttornas uppmärksamhetsgrad. Nedsattheten kvarstod när råttorna inte längre fick metadon.

– Att försämringen kvarstår också efter att råttorna inte längre fick metadon, antyder att metadonbehandling medför förändringar i hjärnan, exakt vilka dessa är och hur länge de stannar kvar vet vi ännu inte, säger Jannike M Andersen.

• Men är det då möjligt att genom denna forskning säga något om hur metadon påverkar människor över tid?
– Ett positivt behandlingsresultat är avhängigt av att klienterna fungerar gott, både socialt och intellektuellt. Om det är så att metadonbehandlingen påverkar också människors intellektuella funktioner, kan det ha en negativ effekt på behandlingsresultatet, menar Andersen.

• Metadon är en syntetisk opiod och har sedan mitten av 1960-talet använts vid behandling av främst heroinmissbrukare. Förskrivningen har ökat senare år i Sverige, likaså alternativa narkotikaklassade läkemedlet Subutex. Metadon på villovägar misstänks orsaka fler dödsfall än tidigare, vilket en utredning ser över.

• Fotnot: Rapporten Long-term methadone treatment impairs novelty preference in rats both when present and absent in brain tissue.

Etiketter:

Annonser