USA-strid om medicinsk marijuna

WASHINGTON Marijuana som medicin möter motstånd i USA. Föreningen för beroendeläkare rekommenderar delstater som tillåter användning att sluta. I Montana är det redan på gång. Och narkotikapolisen DEA har gjort razzior mot flera utlämningsställen.

“Medicinsk marijuana“ strider mot federal lagstiftning, men Obama-administrationen har hittills uppmanat åklagare att inte ingripa mot butiker och patienter i de 15 delstater där den tillåts. Därför var DEA-agenternas razzior i mitten av mars mot 26 “marijuana-apotek“ i Montana och två ställen i Los Angeles, Kalifornien, oväntad.

I Montana – i nordvästra USA – röstade delstatssenaten i torsdags (rösterna 29-21) för att upphäva beslutet från en folkomröstning 2004 som tillåter marijuana som medicin, eller i vart fall skärpta regeln. Många anser att verksamheten vuxit till storskalig knarkhandel och bör hejdas, andra att ett stopp bara skulle drabba patienter som röker marijuana i behandlande syfte. Guvernören kan få sista ordet inom kort.

I Los Angeles uppmanar staden över 200 marijuana-dispensärer att stänga, annars hotas de av rättsliga följder. I LA har hundratals utlämningsställen poppat upp, flera är inte registrerade och utanför förekommer bråk och langning.

Medicinsk marijuana i berörda delstater säljs till personer som fått intyg från läkare för behandling av olika sjukdomar – exempelvis för smärtlindring vid cancer och multiple skleros.

Det finns smärtstillande ämnen i cannabis, flera syntetiska läkemedel har tagits fram. Men att röka drogen som medicin ifrågasätts. Amerikanska beroendeläkareföreningen, ASAM, uppmanar nu delstater att sluta använda marijuana som medicin. Man hänvisar till bristande kliniskt forskning, risker vid användning och att det är en drog med hög missbrukrisk.

En ny studie vid Toronto universitet varnar MS-patienter för att nackdelar med marijuana kan överväga fördelar, bland annat försämrades de kognitiva funktioner i en försöksgrupp som använde cannabis, enligt Neurology.

Och en uppmärksammad hyllning på amerikanska statliga National Cancer Institute´s hemsida om marijuanas “möjliga förtjänster“ att bekämpa tumörer har nu tagits bort. De positiva orden har nedtonats, men drogens möjliga användning mot biverkningar vid cancerbehandling, som illamående och kräkningar, nämns fortfarande.

Etiketter:

Annonser