Utländsk polis på svenskt territorium

STOCKHOLM Utländsk polis i uniform med egna tjänstevapen ska kunna agera i Sverige med samma befogenhet som svensk polis. Det föreslår en utredning om utökat samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i EU och Norden.

Förslaget lämnades i onsdags till justitieminister Beatrice Ask och innebär bland annat att utländska tjänstemän “i vissa situationer får bistå svensk polis med att på svensk territorium upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga brott”, enligt regeringens pressmeddelande.

Tanken är att polisen ska bli mer slagkraftig och kostnadseffektiv med att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet och få en tydlig reglering för att kunna ta emot hjälp från utländska kollegor.

Det kan exempelvis handla om samarbete i gränstrakter, men även vid “exceptionella händelser“ – såsom terrorattentat – när utländsk expertis kan behövas, uppger ministern till TT.

Utredningen har utgått från två rådsbeslut i EU 2008 om ökat internationellt samarbete. Brottsbekämpande myndigheter som föreslås kunna begära utländsk hjälp är exempelvis polis, åklagare, tull och kustbevakning. De utländska tjänstemännen måste dock stå under svenskt befäl.

• Utredningen Utökat polissamarbete i Norden och EU, (SOU 2011:25, pdf, 275 sidor) föreslår att de nya reglerna träder i kraft 1 juli 2012.

Etiketter:

Annonser