Alna har förebyggt på jobbet i 50 år

STOCKHOLM Alna som motverkar och förebygger alkohol och andra droger i arbetslivet firar 50 år. Vid en jubileums-konferens om framtiden märktes en viss oenighet om inriktningen mellan två av huvudägarna LO och Svenskt Näringsliv.

Många inbjudna från arbetsmarknadens parter och kundföretag hade samlats till konferensen på Hotel Clarion Sign i Stockholm förra veckan. Vid ett samtal om Alnas utveckling och framtid medverkade LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin, Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren och Alna Sveriges tidigare ordförande Jan-Erik Boström.

Arbetsplatsolyckorna ökade elva procent första kvartalet 2010 jämfört med samma period året före. Det är ett trendbrott har Arbetsmiljöverket konstaterat. Många olyckor är relaterade till alkohol och andra droger.

De tre i panelen var eniga om att Sverige tidigare varit bra på att arbeta drogförebyggande, men att drogrelaterade olyckorna på arbetsplatserna måste hejdas. Här har Alna en viktig roll.

– Vi ska fortsätta arbeta efter Alnas motto “missbruket bort – missbrukaren kvar“, sade Wanja Lundby-Wedin.

Hon oroas över att alkohol blivit vanligare i vardagen. Exempelvis trender med en drink efter jobbet som spridit sig som en löpeld över landet.

Facket och arbetsgivarna vill förändra alkoholkulturen inom sina respektive förbund.
– Vi fick ett förslag från några kollegor om att organisera “after work“-aftnar på fredagarna, men det röstades ner med stor majoritet, sade Christer Ågren.

Om framtiden ansåg Christer Ågren att det inte är självklart att Alna ska ha kvar alla verksamheter i egen regi. Det finns duktiga aktörer på marknaden som skulle kunna ta hand om till exempel utförandet av verksamheten.

Den idén avvisade Wanja Lundby-Wedin direkt, hon menar att det behövs ett sammanhållet agerande och att Alna med sin folkrörelsekaraktär är bättre lämpad för att möta nya utmaningar.

– Utomstående företag är inte den bästa lösningen, utan det är viktigt att det finns en partsgemensam aktör som kan arbeta med hela kedjan, sade Wanja Lundby-Wedin.

Hon var även tveksam till att tobak ingår i den nya ANDT-strategin, som riksdagen antog nyligen. Att bunta ihop alkohol, narkotika, doping med tobak kan tvärtom tunna ut arbetet, menade hon.

– Jag tycker det är märkligt att tobak, som visserligen är ett stort folkhälsoproblem, ska ingå som en del i en gemensam omfattande strategi mot missbruk. Alkohol drabbar både missbrukare och många oskyldiga i omgivningen och narkotika och doping är ju olagliga, det måste betonas i strategin, sade hon efteråt till Drugnews.

Tullens nationella drogexpert, Lars Hansson, talade om kokain på jobbet. Den tidigare “lyxdrogen“ blir allt vanligare och finns numer i alla samhällskategorier. Tullens beslag ökar. De som åker fast för smuggling av kokain finns i många yrkeskategorier, allt ifrån professorer och behandlingsassistenter till svetsare och kulturarbetare, berättade Hansson.

Efter föreläsningarna blev det mingel, bubbel och buffé. Drugnews passade på att tala med några av Alnas kunder.

• Har ni haft anledning att använda er av Alnas tjänster?
– Ja, vi har fått hjälp med en anställd med alkoholproblemen som blev av med sitt körkort. Nu är den personen tillbaka i arbete och kommer inom kort att få tillbaka sitt körkort och kan börja sitt ordinarie arbete som chaufför igen. Vi har också fått hjälp att utforma drogpolicy, berättade en företagsrepresentant som vill vara anonym.

Alna – “expert på skadligt bruk i arbetslivet“ – bildades 1961 och är ett samarbete mellan arbetsgivarna, fackliga organisationerna och Sveriges kommuner och landsting. Man ger råd, stöd och utbildning i frågor om bland annat alkohol, läkemedel, narkotika, spel och hjälper företag med kartläggning av missbruksproblem och att ta fram drogpolicy. Medarbetare med beroendeproblem ska erbjudas hjälp.

Etiketter:

Annonser