Många nya nätdroger i Europa

LISSABON/ÖSTERSUND Rekordmånga nya oklassade droger upptäcktes ifjol i Europa. Totalt noterades 41 nya psykoaktiva substanser, nära dubbelt så många som året före. I Sverige utreds just nu 24 nya misstänkta droger.

År 2009 hittades 24 nya drogpreparat och året före 13. Fjolårets är alltså den största någonsin, enligt en rapport av Europol och EU:s drogobservatorium i Lissabon.

Femton av de 41 nya droger som det ifjol larmades om i EU:s gemensamma varningssystem (Early Warning System) är syntetiska katinon-derivat vars effekter liknar farliga drogen mefedron som numer de flesta EU-länder narkotikaklassat.

Elva preparat är syntetiska cannabinoider som ofta förekommer i Spice-liknande rökmixar med växtdelar. Totalt övervakas nu 27 sådana cannabinoider.

Flera av ämnena har först upptäckts i Sverige som sedan varnat övriga EU-länder.

Efter en lagändring har svensk tull och polis från 1 april möjlighet att omhänderta misstänkta ännu tillåtna droger, men som antagligen snart kan regleras som narkotika eller hälsofarlig vara.

– Vi har hittills i år fått in ett tiotal nya substanser som vi utreder, fyra av dessa sedan nya lagen började gälla, säger Anders Persson, farmaceut och utredare på Folkhälsoinstitutet, till Drugnews.

Folkhälsoinstitutet har tillsammans med Läkemedelsverket fått utökad roll i bekämpningen av nya droger. De kan beställa nya och analysera preparat från skumma internetsajter för att påskynda klassningsförfarandet.

Flest utredningar av nya misstänkta droger gör FHI som nu har en aktuell lista med 24 preparat. De som bedöms vara hälsovådliga, har ruseffekt och riskerar spridas i missbrukskretsar kommer regeringen föreslås att reglera. FHI ska även biträda rättsväsendet för att kunna förstöra omhändertagna oklassade preparat.

– Med ökat EU-samarbete kan strömmen av nya substanser upptäckas tidigare och på sikt minska. Men idag har vi fullt upp, har fått fler arbetsuppgifter och tyvärr inte tillräckligt med personal, säger Anders Persson.

Idag arbetar endast två personer på FHI och någon på Läkemedelsverket med analys av nya nätdroger trots att det utlovades utökade resurser innan lagen antogs.

• En första internationell konferens om nya droger hölls i veckan i Lissabon. Europol och ECNN:s rapport om nya preparat (pdf-fil, 24 sidor).

Etiketter:

Annonser