“Regeringen blundar för spelmissbruk“

STOCKHOLM Regeringen och missbruksutredaren blundar för spelberoende. I landet finns cirka 160 000 problemspelare, enligt en beräkning. Det sätt på vilket frågan om behandling och stöd för spelberoende och deras anhöriga hanteras av regeringen är ett skandalöst svek, menar två kritiker.

“Trots att regeringens utredare Gerald Larsson utvecklat 70 olika förslag kring missbruksvård, så nämner han inte ens spelberoende. Och regeringen vägrar yttra sig i frågan. Staten måste nu ta sitt ansvar och säkerställa att spelberoende ska kunna få behandling“.

Det skriver Anne Nilsson, tidigare ordförande i Spelberoendes riksförbund och Thomas Karlström, gruppterapeut i öppenvård för spelmissbrukare, i en debattartikel på Newsmill.

De anser att spelmissbruk bör skrivas in i Socialtjänstlagen och att kommunerna ska få ekonomiska resurser för att kunna möta målgruppen. Enligt en forskning av Folkhälsoinstitutet är cirka två procent av befolkningen problemspelare.

Tema: Spel

Spelmissbruk

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”
Folkhälsomyndigheten har regeringsuppdrag att förebygga och minska skador av överdrivet spelande och är nationell kunskapsmyndighet på området. Socialstyrelsen ansvarar numer för fördelning av statliga medel till spelberoendebehandling.

Läs mer

Etiketter:

Annonser