42 miljoner till regionalt ANDT-arbete

ÖSTERSUND Alla länsstyrelser i landet får dela på sammanlagt 42 miljoner kronor för att under 2011 utveckla drogförebyggande arbete och förbättra tillsyn på tobaks- och alkoholområdet.

Pengarna har fördelats av Folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen som en del i den nya strategin om alkohol, narkotika, doping och tobak.

Länsstyrelserna ansvarar för regionalt drogförebyggande arbete med tillsyn och samordning av ANDT-frågor.

Av ansökningarna framgår att de flesta länsstyrelser avser använda medlen till olika utbildningsinsatser, utveckla nätverk för erfarenhetsutbyte, använda metoden Ansvarsfull alkoholservering, egenkontrollprogram i butiker som säljer tobak och folköl och utföra tillsyn av rökförbud på skolor.

Dessutom ska länsstyrelserna tillsammans ta fram nationella mallar för tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.

Regeringen internutreder om nuvarande lag måste ändras för att åter göra det möjligt för kommuner och regioner att använda provköp och andra metoder för att kontrollera hur åldersgränser sköts av detaljhandeln. Efter ett JO-beslut i december 2009 förbjöds kommuner att skicka ut ungdomar som såg ut att vara under 18 år för att kolla efterlevnaden, det ansågs strida mot principen om att inte tillåta “dold myndighetsutövning“.

• Fotnot: Så här fördelas länsvis hela potten på 42 miljoner kronor för 2011.

Etiketter:

Annonser