“Subutex är nya ungdomsdrogen“

VISBY Förskrivningen av läkemedlet Subutex för opiatberoende har spårat ut. En illegal marknad har uppstått när patienter säljer vidare och flera ungdomar missbrukar drogen. “Statligt knark är också knark“, är en kritisk rapport av Kriminellas revansch i samhället.

Rapporten – som presenterades i måndags morse i Almedalen – beskriver läckaget av det syntetiska opiatläkemedlet (buprenorfin/Subutex). Hur det missbrukas och personliga tragedier i dess spår. I fem djupintervjuer med unga killar beskrivs hur de fastnade av det statligt utdelade knarket och vägen ur. Dessutom ett antal slutsatser.

Kim berättar i rapporten (går ladda ner via Kris hemsida, 32 sidor):
“Jag tyckte Subutex var bättre än heroin eftersom jag blev mer påtänd“.
Det är också billigare att missbruka läkemedlet och köparen behöver inte vara orolig för kvalitet och falska utblandningar, då man ser originalförpackningen.

På flera ställen där det langas droger har Subutex blivit vanligare än heroin, exempelvis på Sergels torg i Stockholm och utanför Maria beroendecentrum på Södermalm, nu kallat “Sub-torget“ av flera.
– Subutex har blivit den nya ungdomsdrogen. Och kravet på dokumenterat heroinmissbruk för att få drogen efterlevs inte, säger Magnus Andersson, ordförande i Unga Kris.

Han är kritisk till missbruksutredningen som föreslår utökade substitutionsprogram för missbrukare.

– Vi vill att utbyggnaden av programmen stoppas, de läcker som ett såll. Missbruksutredningen är fel ute och drar fel slutsatser utifrån en felaktig bild av verkligheten. Dessutom borde drogfri behandling vara ett förstahandsalternativ, inte att direkt erbjudas statligt knark, säger Christer Karlsson, ordförande Kris, till Drugnews.

Han berättar om flera bekanta som direkt erbjudits opiatläkemedlet i vården, till och med amfetaminberoende personer. Och numer erbjuds intagna i Kriminalvården Subutex även om de varit drogfria innanför murarna och lockas med att de får mucka tidigare.

Polisen har bekräftat att läkemedel som Subutex ökat på missbruksmarknaden. Men det finns lite statistik och forskning över omfattning av läckage och särskilt från missbrukarnas perspektiv. En orsak till att Kris tagit fram rapporten, enligt Karlsson.
Föreningen planerar att under Almedalsveckan uppmärksamma frågan på seminarier och i direktkontakter med beslutsfattare.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjuka personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin ska utredas, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin stärkas,  uppmanar riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande maj 2019.

Läs mer

Etiketter:

Annonser