EU tvekar om att bekämpa khat

LISSABON Trots ökad smuggling av växtdrogen khat till Europa, så vill EU:s drogmyndighet avvakta med politiska insatser, resonerar om “khatbrukets kulturella särdrag“ och hänvisar till att mer studier behövs om problemet.

Hundratals ton förs in från Östafrika varje år till Europa, främst via Amsterdam och London där drogen inte narkotikaklassats utan betraktas som en grönsak. Sedan vidare till bland annat Norden där den svagt centralstimulerande drogen tuggas i avgränsade invandrargrupper (bl a somalier).

I flera europeiska länder har beslagen fördubblats på fem år. I Tyskland 2008 beslagtogs 30 ton, Norge 8 ton året före och ifjol tog svenska tullen nära 14 ton khat. Invandrarföreningar har slagit larm om att drogen socialt splittra familjer, leder till arbetslöshet och kriminalitet (även uppgifter om att khat-handel finansierar terrorism), men myndigheter har ofta stått handfallna.

• Är khat farlig eller främjar tuggandet en kulturell sammanhållning och är en källa till sysselsättning i Afrika?

Även EU:s drogmyndighet ECNN tvekar efter att samlat information om växtdrogen. I ett informationsblad om läget konstateras att den har fått ökad ekonomisk betydelse i produktionsländer kring Afrikas horn, efter ökad smuggling till Europa. Och att konsumtion kan leda till hälso- och sociala problem och att antalet khatanvändare “verkar öka“ i EU.

ECNN anser att risken för spridning utanför invandrargruppen är liten och att de bör informeras bättre om “dess möjliga hälsorelaterade, sociala och rättsliga följder“.

– Bland invandrare från Afrika söder om Sahara är bruket av khat både vanligt förekommande och allmänt accepterat. Vi måste se till att personer som arbetar med dessa grupper är medvetna om behovet av att känna igen och reagera på negativa följder av bruket av detta ämne, säger João Goulão, ordförande i ECNN:s styrelse, i rapporten.

Det talas i slutsatserna om behov av ökad övervakning av problemet. Men att det behövs mer underlag för att diskutera hur man ska ta itu med den gränsöverskridande handel, “utan att för den skull kriminalisera en redan utsatt social grupp“.

• Idag har 15 EU-länder och Norge narkotikaklassat khat (“qat, kat, chad, marungi“), skott och blad från busken Catha edulis. Rusämnena kat och katinon i växten har klassats av FN, men inte khat. Risk för beroende och såväl somatiska och psykiska hälsoproblem konstateras. Särskilt personer med psykiska störningar är sårbara.

• Fotnot: ECNN:s informationsblad “Användningen av khat i Europa: konsekvenser för EU-politiken“ (4 sidor).

Etiketter:

Annonser