Vinleverantör mutåtalas efter sex år

STOCKHOLM Den siste misstänkte i muthärvan kring Systembolaget kan snart hamna i rätten. Detta sedan Riksenheten mot korruption på nytt åtalat förre VD:n för leverantören Vin-Trägårdh AB för bestickning.

Mannen åtalades redan 2005 för grovt mutbrott misstänkt för att belönat flera systembutikschefer som lyft fram företagets dryckesmärken. Men advokaten lyckades uppskjuta rättegången genom att lämna läkarintyg om att mannen hade hjärtproblem och inte fick utsättas för stress.

Men Socialstyrelsen har nu, sex år senare, slagit fast att direktören, som hunnit bli 66 år, har tillräckligt god hälsa för att klara en rättegång. Riksenheten mot korruption har därför på nytt åtalat mannen och Stockholms tingsrätt ska fastställa datum för förhandling.

Stämningsansökan gäller dock bara en mindre del av ursprungliga mutanklagelserna, det mesta har hunnit preskriberats. Från början misstänktes företaget ha betalat närmare en miljon kronor i mutor, men det aktuella åtalet gäller bara cirka 80 000 kronor i mutor till 16 butikschefer vid 105 tillfällen.

– Det finns god bevisning och jag tror på en fällande dom, säger kammaråklagare Hans Ihrman till Drugnews.

Åren har gått och han är tredje åklagaren i fallet. Vd:n har tidigare hävdat att de ursprungliga polisförhör som gjordes med honom inte kan användas då han åt värktabletter och var “groggy när de hölls“.
Hans son, som var vice vd, har tidigare dömts för bestickning till böter och villkorlig dom. Mutmisstankarna blev Vin-Trägårdhs fall, leveranstillståndet drogs in och företaget finns inte kvar i branschen.

Nu riskerar alltså vd:n också påföljd.
– Det är viktigt att misstankar i härvan reds ut och att alla åtalade prövas rättsligt, säger Rebecka Blomberg på Systembolagets pressavdelning till Drugnews.

• Muthärvan avslöjades i slutet av 2002 – systembutikschefer hade mot gåvor, resor och pengar regelvidrigt lyft fram vissa produkter och därmed gynnat några leverantörer. 89 personer – de flesta Systembolagsanställda – dömdes i tingsrätter i Stockholm och Helsingborg.
Även ett skiljedomsförfarande om avtalsbrott i härvans svallvågor pågår fortfarande mellan Systembolaget och leverantörerna Vin&Sprit och Philipson& Söderberg.

Etiketter:

Annonser