Svensk alkoholpolitik till Indien

STOCKHOLM/DEHLI Samarbete om alkoholfrågor och folkhälsa står i fokus när en indisk delegation besöker Sverige i slutet av veckan. Indien är intresserad av de svenska erfarenheterna för att förebygga växande konsumtion och alkoholskador.

Även om konsumtionen ännu är förhållandevis låg i Indien, så finns tecken på ökat drickande i vissa grupper. Delvis till följd av stigande välstånd och globalisering och internationell alkoholindustri ser det folkrika landet som en stor potentiell marknad.

Majoriteten indier är nykterister, men det finns tendenser till ökat drickande, främst bland män, men även bland ungdomar. Förvånansvärt många av de män som börjar dricka utvecklar problem och behandlingssystemet måste utvecklas i primärvården.

– Indien är i en brytningstid och skulle kunna bygga på traditionen av helnykterhet från Mahatma Gandhi, men utsätts samtidigt för internationellt tryck och lobbying av industrin som vill förhindra effektiva alkohollagar, säger Sven Andreasson, alkoholläkare och expert på Folkhälsoinstitutet, till Drugnews.

Han deltog i en resa till Delhi ifjol om folkhälsofrågor som leddes av ansvarig minister Maria Larsson.
En ny alkoholpolicy håller på att tas fram i Indien. Man är intresserad av hur Sverige tagit fram regelsystem för trafiksäkerhet, ålderskontroll, begränsa tillgång och använda prisinstrument för alkohol.

En avsiktsförklaring om ett samarbete har nyligen tecknats mellan Folkhälsoinstitutet och Public Health Foundation i Indien. Det aktuella svarsbesöket torsdag och fredag är tänkt föra projektet vidare där Indiens behov är tydliga.

Delområden i samarbetet är en ny nationell alkoholpolicy, bättre statistik för att följa utvecklingen (exempelvis oregistrerad konsumtion av hembränt och smuggelsprit), liksom utbildning om screening och kort rådgivning inom hälsovården för att tidigt upptäcka alkoholproblem.

• Indien har drygt 1,2 miljarder invånare, religionens roll är stark, sociala skillnaderna enorma. Men flera unga lockas av västinfluenser och alkoholrelaterat nöjesliv. Idag är socialpolitik mer delstatsfrågor medan skatter och trafik är nationella. Några delstater har skärpt alkoholregler, vissa har licensierad försäljning, i Gujarat råder helt alkoholförbud, medan delstaten Maharashtra med storstaden Bombay nyligen chockhöjde åldersgränser och begränsade alkoholbutikers öppettider.

Etiketter:

Annonser