Ryssland: samarbeta mot afghanskt heroin

MOSKVA På en konferens i Moskva i onsdags gick Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov till skarpt angrepp mot försvarspakten Nato för att inte delta i en allians tillsammans med ex-sovjetiska stater för bekämpning av narkotika från Afghanistan.

I sitt tal refererade Lavrov till det avtal som slutits mellan Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan om en kollektiv säkerhets organisation (CSTO). Alla dessa länder är transitländer för illegala droger som smugglas från Afghanistan till Europa.

– Vår önskan är att Nato och CSTO ska inleda samarbete i kampen mot smuggling och odling av narkotika. NATO ska operera innanför Afghanistans gränser och CSTO ska ha trupper längs hela den afghanska gränsen för att förhindra smuggling över gränserna, sade Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov vid en konferens i Moskva, rapporterar nyhetsbyrån Ria.

Han kritiserade Nato för att de ignorerat CSTO under de senaste fem åren, som upprepade gånger begärt ett samarbete, denna brist på vilja stärker naturligtvis inte de bilaterala kontakterna, varnade Lavrov i sitt tal.

Den ryske utrikesministern poängterade att narkotikahotet är en reell verklighet för Ryssland och dess grannar i Central Asien, som upplevt ökade drogproblem och kriminalitet. Han uppmanar Nato att effektivisera förstörelsen av opiumodlingar i Afghanistan. Det måste vara lika angeläget att förstöra illegala odlingar i Afghanistan som USA anser det vara att förstöra kokaodlingar i Latinamerika.

Ryssland har också tidigare kritiserat Nato för att inte göra mer mot drogproduktioen i Afghanistan. Trots att ryska underrättelseuppgifter om var heroinlaboratorier finns lämnats över har västalliansen sällan använt dem. Men ifjol kom man formellt överens om utökat samarbete mot terror, narkotikahandel, sjöröveri och spridning av massförstörelsevapen. Ryssland anser dock att samarbetet går långsamt.

Förra året gjorde dock amerikanska och ryska narkotikaagenter en gemensam insats i Afghanistan vid gränsen mot Pakistan. Flera illegala laboratorier förstördes och drygt ett ton heroin, morfin och opium beslagtogs.

Drygt 90 procent av världens heroin kommer ifrån Afghanistan. Opiumodlingarna har tiodubblats där sedan Nato-alliansen invaderade Afghanistan för snart tio år sedan. Knarkvinsterna finansierar lokala krigsherrar och talibanuppror.

I forna Sovjetstater har ökad transitsmuggling av narkotika också lett till spridning av drogmissbruk i dessa länder. I Ryssland dör över 30 000 människor årligen till följd av överdoser.

Etiketter:

Annonser