Kraftigt ökade beslag av nätsprit

GÖTEBORG Tullens omhändertagande av nätbeställd alkohol har flerfaldigats i år. Av de 1 480 privatpersoner som kontrollerats hade ingen betalt svensk alkoholskatt.

Årets åtta första månader stoppade tullen flera långtradare med nätbeställd alkohol från andra EU-länder. Totalt 98 000 liter alkohol har omhändertagits under perioden (38 100 liter alkohol under hela fjolåret), varav 14 000 liter sprit (4200 liter ifjol), 24 500 liter vin (6 400 liter ifjol) och hela 59 500 liter starköl (27 500 liter år 2010).

– Näthandeln med alkohol har ökat kraftigt, men många betalar tyvärr inte att de avgifter och skatter som krävs. Ingen av de 1 480 personer som hade beställt det som vi omhändertagit hade ställt betalningssäkring till Skatteverket, säger Sune Rydén, tullverkets alkoholexpert, till Drugnews.

Han tror att ökat antal nätbutiker som erbjuder alkohol och stark kronkurs kan ha bidragit till den ökade handeln. Lagren finns ofta i lågskatteländer som Tyskland, Spanien och Estland.

Näthandel med alkohol tilläts efter en EU-dom 2007, men kunden måste ställa betalningssäkerhet i förväg till Skatteverket för svensk alkoholskatt. Till skillnad om man själv handlar och transporterar hem från annat EU-land, då slipper man betala den svenska högre alkoholskatten.

Många kunder som fått sin beställda alkohol stoppad av tullen blir förvånade och upprörda. Men det finns även en mindre grupp som medvetet chansar och köper större partier, ibland för att sälja vidare, enligt Sune Rydén.

Kunder som inte betalat svensk alkoholskatt måste betala extraavgifter, vilket gör näthandeln till en snopen förlustaffär. Även chaufförer och transportfirmor riskerar att åka på tilläggsavgifter för att inte ledsagarbevis och och förbetalda avgifter funnits.

Det finns idag 66 privata internetföretag som erbjuder alkohol, bara under sommaren har elva nya dykt upp. Ett 40-tal av dem är registrerade hos Skatteverket och sköter avgifter och betalning åt kunder vid beställning, exempelvis vinklubbar. Några av de övriga är i en gråzon, några uppger att det är frivilligt att betala svensk skatt eftersom lokal skatt i sändarlandet betalats.

– Vi skriver tydligt att det är svenska statens uppfattning att skatt ska betalas i Sverige. Det är upp till kunderna om man vill ta risken att åka fast, säger Stefan Nygren, marknadsansvarig på Tegalob (Bolaget baklänges!), till Dagens Nyheter.

Även Systembolaget vill nu starta näthandel med hemleverans av alkohol, frågan ska utredas. Man hänvisar till nya köpbeteenden och att handel via dator blir vanligare.

• SMUGGLING STÖRRE/ Även om näthandeln har ökat, så är privatinförsel och smuggling större. Tullens beslag av smuggelalkohol är omfattande – januari till augusti i år beslagtogs 59 260 liter sprit, 2 680 liter alkoläsk, 31 245 liter vin och 193 900 liter starköl, vilket är på samma höga nivå tidigare.

– Vi fortsätter att kontrollera flödet, skillnaderna i alkoholskatt mellan länderna är incitament för införseln. Och det hade ju ökat om regeringen höjt alkoholskatten, säger Sune Rydén på tullverket.

Etiketter:

Annonser