Finnar och svenskar knivdödar på fyllan

STOCKHOLM Svenska och finska mord begås ofta av män på fyllan som drar kniv. I Nederländerna är det oftare yngre som använder skjutvapen och är relaterade till planerad gängkriminalitet. Det visar en unik internationell studie över dödligt våld.

Undersökningen har jämfört fyra års data om dödligt våld i de tre länderna. Finland har högst andel dödligt våld, därefter Nederländerna (Holland) och Sverige lägst per 100 000 invånare. Likheter är att mord oftare sker på kvällar och nätter och under helger och de inblandade är i större utsträckning inrikesfödda män. Men det finns även skillnader.

– I både Sverige och Finland är morden oftare spontana, sker med stickvapen mellan bekanta alkoholpåverkade män och slumpen avgör vem som blir dödad, säger Johanna Hagstedt, utredare på Brottsförebyggande rådet, till Drugnews.

I Holland är genomsnittsmördarna oftare yngre som använder skjutvapen och där det kan handla om gänguppgörelser och obetalda narkotikaaffärer. I Holland sker morden oftare i storstäder, i Finland mer på i mindre orter och landsbygd och i Sverige spritt geografiskt.

I Sverige och Finland finns statistik om konsumtionsmönster och tydliga samband mellan alkohol och våld. Holland för inte data för om offer eller gärningsman vid mord var påverkade, vilket kan spegla samhällenas olika inställningar, enligt forskarna.

Projektet som varit EU-finansierad avslutas i år är den första studien i sitt slag. Men forskarna hoppas på att det lagt grunden till en europeisk databas över dödligt våld och att fler länder ansluter sig framöver. Bland annat för att ha bättre kunskapsunderlag för hur dödligt våld ska kunna förebyggas.

– Att få ner alkoholkonsumtionen kan minska våldsbrottslighet visar fler studier. Fler åtgärder för att skydda kvinnor i nära relationer där våld förekommer skulle också kunna förebygga. Däremot finns inget säkert underlag för att begränsning av skjutvapen kan minska dödligt våld, säger utredaren Johanna Hagstedt.

I Holland – där högre andel skjuts till döds – finns färre legala skjutvapen bland befolkningen än i Finland och Sverige. I Sverige har grova våldsbrott minskat, inte ökat senare år, utom just bland kriminella gäng där skador och mord ökat, enligt tidigare Brå-statistik.

• Fotnot: Studien “• Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden“ (pdf-fil, 149 sidor). Ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Rättspolitiska forskningsinstitutet i Finland och Institutet för kriminologi och rättsvetenskap vid Leidens Universitet i Nederländerna.

Etiketter:

Annonser