FHI: fler åtgärder mot knark behövs

ÖSTERSUND Narkotikaproblemen ökar i Sverige – experimentellt bruk, fler vårdas för narkotikarelaterade diagnoser och något fler dör. Åtgärder för att begränsa tillgänglighet och efterfrågan utpekas i en rapport av Folkhälsoinstitutet som effektiva insatser för att minska narkotikaanvändning.

Den nya rapporten är ett underlag, en fördjupning, till den folkhälsorapport som tidigare lämnats till regeringen.

Där konstateras att tillfälligt bruk av narkotika har ökat i Sverige senare år, även om det är lägre än i övriga Europa. 18 procent av män och 10 procent av kvinnor har någon gång använt cannabis, som är den vanligaste illegala drogen. Bland unga vuxna har 9 procent av män och 6 procent av kvinnor rökt cannabis senaste året.

Fler vårdas med narkotikarelaterade diagnoser (år 2009 drygt 140 män och drygt 80 kvinnor per 100 000 invånare) – förgiftning, psykiatriska problem, infektionssjukdomar är vanliga. Narkotikarelaterade dödsfall har också tenderat öka, cirka 400 dödsfall senare år varav tre av fyra är män, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Män använder illegala droger i större utsträckning än kvinnor, mest gör unga män det. Men bland de som felaktigt använder narkotikaklassade läkemedel så dominerar kvinnor. Åtta procent av kvinnor har någon gång använt beroendeframkallande läkemedel utan läkarordination, jämfört med fyra procent av männen. Mönstret kvarstår om man ser på läkemedelsmissbruk senaste 30 dagarna – 1,3 procent av kvinnorna och 0,6 procent av männen.

Studier visar även att kvinnor som använder narkotika är mer utsatta än män, får mindre socialt stöd och har större psykisk sjuklighet, enligt befolkningsstudien.
– Alla bör ju ha lika stor tillgång till insatser, här är det något som bör ses över mer, säger Helena Löfgren, utredare på Folkhälsoinstitutet, till Drugnews.

I rapporten föreslås mer kompetensutveckling om förebyggande metoder mot narkotikamissbruk och även mer kunskap om illegal användning av läkemedel.

Andra åtgärdsförslag till regeringen för att förbättra situationen och minska tillgången på och efterfrågan av narkotika:
• utveckla klassificeringen av nya substanser (ex nätdroger) och att myndigheter tidigt anmäler när nya preparat upptäcks på marknaden.
• stödja och utveckla lokala och regionala insatser för att tidigt upptäcka missbruk och ge stöd till dem som hamnat i beroende.
• utveckla uppföljning och kartläggning av narkotikabruket.
• upprätthålla och stärka allmänhetens stöd för en restriktiv narkotikapolitik.

– Även om legaliseringsivrare hörs mer idag, så är stödet hos befolkningen fortfarande starkt för en restriktiv politik. Studier visar att strategin att begränsa tillgänglighet och efterfrågan minskar narkotikabruket generellt, säger Helena Löfgren.

Folkhälsoinstitutet förbereder nu en stor cannabiskampanj som ska riktas till ungdomar för att stärka negativa attityder mot drogen.

• Fotnot: FHI-rapporten “Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010“. (pdf-fil, 72 sidor).

Etiketter:

Annonser