Polisens narkotikatest direkt till åklagare

STOCKHOLM Polisens egna preparattester och medgivande från en misstänkt ska räcka framöver för att ärenden om ringa narkotikabrott skickas direkt till åklagare. Det väntas påskynda processen i dessa mål.

Hittills har polisen när misstänkt narkotika påträffas skickat det för vidareanalys till Statens kriminaltekniska laboratorium. Något som fördröjt processen eftersom SKL får in 25 000 sådana ärenden per år.

I takt med att teknik och kunskap om drogkännetecken utvecklas så har flera länders rättsmyndigheter ändrat arbetssätt. I exempelvis Norge räcker idag polisens egna snabbtester och ett medgivande om ringa narkotikabrott för att ett ärende ska kunna gå vidare direkt till åklagare.

I en förstudie som Rikspolisstyrelsen gjort kom man fram till att ett nytt arbetssätt avsevärt kan öka genomströmningshastigheten för ärenden där misstänkt narkotika påträffats för eget bruk. Och SKL beräknas kunna minska inflödet till 6000 ärenden för mer komplicerade utredningar.

Nya föreskrifter har nu tagits fram och polisen har nu beslutat att införa arbetssättet att skicka direkt till åklagare. Inledningsvis vid ärenden om mindre mängder cannabis (max 50 gram) och amfetamin (max 5 gram).

Ny teknik håller på att ordnas och poliser ska specialutbildas för att kunna sköta den. Dessutom kan bedömningar göras bara utifrån misstänkta preparats lukt, utseende, färg och form.

– Vi har redan upphandlat preparattester för cannabisharts och amfetamin. Utbildning av personal startas förhoppningsvis i början av nästa år på SKL, säger Kent Rosengren, handläggare för kriminalteknik på Rikspolisstyrelsen, till Drugnews.

• Kan ni också skicka drogtester av misstänkt drogpåverkade direkt till åklagare?
– Nej, det har vi inte tillräckligt säker teknik för ännu, utan det behövs fortfarande urinprov som analyseras på annat håll. Däremot för alkohol kan vi numer göra kemiskt säkra analyser, säger han.

Tema: Polisen

Ny Polis

Kan en ny organisation leda till effektivare polis som klarar upp fler brott?
Sedan 2015 finns en nationell polisorganisation, istället för 21 länsvisa delvis självstyrande polismyndigheter. Rikspolischef är sedan 2018 Anders Thornberg och ställföreträdande chef Mats Löfving.

Läs mer

Etiketter:

Annonser