Rekordmånga knarkbeslag för tullen

STOCKHOLM Tullverket gjorde nära 6 000 beslag av narkotika ifjol, +40 procent. I postflödet hittas särskilt cannabisvarianter och läkemedel. Beslagen av smuggelcigaretter och alkohol minskade, medan tullen stoppade mer obeskattad nätsprit.

Det rekordstora antalet narkotikabeslag som tullen gjorde 2011, gäller särskilt i post- och kurirflödet där beslagen ökade med över 50 procent och nu står för hälften av beslagen.
Det är ofta mindre mängder av syntetiska cannabinoider, som Spice, marijuana och narkotikaklassade läkemedel som hittas i paketen.

– Ökningen beror delvis på att vi har lägger mer kraft på kontroll av posttrafiken, men även på att internetbeställda droger fortsätter öka. Det är ofta ungdomar och unga män upp till 30 år med datorvana som beställer, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, till Drugnews.

I flödet vid postterminalerna på Arlanda och i Malmö hittas också oklassade droger (exempelvis syntetiska cannabinoider, efterföljare till mefedron etc). Dessa får tullen sedan i våras ta hand om i väntan av utredning, farlighetsbedömning och narkotikaklassning. Och preparaten får även förstöras.

– Nya förstörandelagen har varit effektiv. Sedan den trädde i kraft 1 april förra året kunde vi redan dagen efter stoppa 15 kilo syntetisk cannabis på väg till mottagare. Totalt har vi i över 200 ärenden hittills stoppat nya droger som vi tidigare tvingades släppa in, säger han.

Vid sidan av posttrafiken görs de flesta tullbeslag av narkotika i Skåne, där den kommer in främst via Öresundsbron och färjeterminalen i Helsingborg. Det handlar dels om resenärer som tar med hasch från Danmark, men även betydligt större kvantiteter av olika narkotika i fordon.

Exempelvis hittades 16 av de drygt 18 ton av växtdrogen khat som stoppades ifjol vid Öresundsbron. Växtdrogen smugglas från Afrika via Holland, men ett regeringsbeslut om att narkotikaklassa khat även där kan komma att minska strömmen (se tidigare Drugnews-artikel).

För kokain hamnade beslagen ungefär på samma nivå (27,2 kilo) som året före. Men för flera andra preparat, såsom heroin och amfetamin, så minskade beslagsmängden ifjol. Tullen tog endast 18,2 kilo heroin, och 44 kilo amfetamin.

Mindre vallmoskördar i Afghanistan som också minskat tillgången på heroin i övriga Europa är en orsak. Men förklarar inte allt.
– Vi är dåliga på att hitta heroin och försöker analysera vilka smuggelmetoder som ligorna använder. Men vi tar allmänt sett alldeles för lite narkotika jämfört med vad som finns på missbrukarmarknaden, säger Jonas Karlsson.

Med bättre analyser och underrättelseutbyte, riktade kontroller, mer samverkan med andra myndigheter mot grov organiserad brottslighet och ökad rörlighet hoppas man kunna ändra på det.

För andra smuggelvaror, så konstateras att tullbeslag av dopingmedel ökade 2011. Särskilt i postflödet, det är doping i pulver och flytande form som ökar. En indikation på att mer dopingmedel tillreds och förpackas på svensk mark, något som den stora dopingutredningen ifjol också visade, enligt Jonas Karlsson.

Vad gäller tobak och alkohol, så minskade tullens smuggelbeslag ifjol betydligt. Efter rekordbeslag av 76 miljoner cigaretter 2010, så sjönk beslagen ifjol till knappt 18 miljoner cigaretter. Möjligen kommer illegal tobak numer mindre i stora kvantiteter från Kina och mer produceras inom EU.

Tullens beslag av smugglad alkohol sjönk ifjol något till cirka 70 000 liter sprit, drygt 50 000 liter vin och alkoläsk, samt nära 302 000 liter starköl. Istället stoppades mer nätbeställd alkohol eftersom svensk skatt inte var betald.

Under 2011 omhändertog tullen 18 000 liter sprit, 29 000 liter vin och 69 000 liter starköl som beställts via nätet och över 1 700 beställare kontaktades. Även om fler kontroller gjordes ifjol, så bedömer tullen att inflödet av internetalkohol ökar.

Narkotikabeslag 2011

Tullverkets narkotikabeslag 2011 (preliminära siffror): Av de 5 945 narkotikabeslagen gjordes 3 072 i postflödet.

Totalt: hasch 466,7 kilo (358 kg året före) och nära 109 kg marijuana (155 kg året före), kokain 27,7 kg (26,3 kg), heroin 18,2 kg (47,7 kg) och opium 10,1 kg (11,2 kg).

Amfetamin 44 kilo (118,5 kg) och metamfetamin 15,9 kg (56 kg), ecstasy 3 069 tabletter (590 tabl.) och LSD 43 doser (284 doser).

Växtdrogen khat 18,3 ton (13,8 ton året före).

Narkotikaklassade läkemedel tog tullen ifjol 654 700 tabletter, 40,7 kilo i mängd och nära 8 liter i flytande form. Dopingmedel nära 153 000 tabletter, 70,6 liter flytande och nära 30 kilo pulver.

Etiketter:

Annonser