Information minskar Fas-skador

PRETORIA Norra och västra Kapprovinserna i Sydafrika är kända för hög förekomst av barn med fetalt alkoholsyndrom. Orsaken är hög alkoholkonsumtion bland kvinnor och bristande kunskap om effekt på fostret.

I en studie från två städer i norra Kapprovinsen framgår att ett informationsarbete påtagligt kan förändra situationen.

Före interventionen var förekomsten 8,9% av Fasd (fetal alcohol spectrum disorders). 72 barn av 809 diagnosticerades med handikappet. Efter intervention sjönk den till 5,7% (43 av 751). En rejäl minskning med en tredjedel, men fortfarande en hög siffra.

Man fann dock att de svårare formerna av Fasd inte minskade varför insatser av det här slaget måste kombineras med behandlingsåtgärder för alkoholberoende gravida kvinnor.

• Forskarnas studie redovisas online på tidskriften Alcohol och Alcoholism (jan-febr 2012).

Etiketter:

Annonser