Glömda barn måste upptäckas

STOCKHOLM Denna vecka pågår en kampanj för att uppmärksamma alla de cirka 400 000 barn som lever med föräldrar som dricker riskabelt eller knarkar. Ett fåtal av dem får stöd i samhället, många är “osynliga“.

Kampanjen Vart femte barn – kanske tre, fyra i varje skolklass – de som lever med anhörig med alkohol- eller narkotikaproblem – handlar de om att uppmärksamma barnen, men även att berätta om vilket stöd som finns runt landet för dem.

Av de kommuner som ifjol deltog i IOGT-NTO:s Juniorförbund kartläggning om problemet kunde 83 procent av dem numer erbjuda stödverksamhet för dessa barn. Men man når bara någon dryg procent av dem, 2 200 barn.

Orsaken är främst att de inte upptäcks eller att vuxna agerar.
Fler av barnen känner sig ensamma, oroar sig, försöker föräldraansvar, far illa och riskerar att i högre grad än andra kompisar i framtiden få problem.

På kampanjsajten finns också en berättarvägg:
“Under många år mådde jag så dåligt och döljde mina känslor bakom min mur som ingen fick komma genom tills en dag allting sprack och muren revs. Min stora väl gömda hemlighet var avslöjad: mina föräldrar är alkoholister!“, skriver en flicka.

Uppmärksamhetsveckan vänder sig till skolor, fritidspersonal, kyrkor och ungdomsverksamheter. Tanken är att ge dem verktyg och kunskap att upptäcka och kunna erbjuda stöd och hjälp.

Kampanjen drivs i ett samarbete av nära 25 organisationer och på initiativ av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Ett 80-tal lokala aktiviteter – seminarier, föreläsningar, författarträffar etc. – anordnas runt landet (samlade här).

Liknande arrangemang anordnas även utomlands, exempelvis i Storbritannien, Tyskland och USA.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser