Sex nya droger på gång stoppas

ÖSTERSUND Folkhälsoinstitutet föreslår regeringen att narkotikaklassa sex nya substanser. Det handlar om droger med hallucinogena effekter som säljs främst via internetsidor.

Tre av dem är syntetiska cannabinoider (AM-694, AM-2201 och RCS-4 Ortho Isomer) som förkommer i rökmixar, typ Spice. Två andra (5-MeO-DALT och 4-HO-MET) tillhör gruppen tryptaminer och påminner om effekt av vissa svampar.

Dessutom drogen Metoxetamin – som är ett Ketaminderivat – och det har inkommit fler rapporter till Giftinformationscentralen om unga användare som drabbats av förvirringssymtom, hjärtklappning och smärta. Ett misstänkt dödsfall utreds i landet.

Nya droger kommer in regelbundet med där någon molekyl ändrats för att kringgå lagstiftningen.
– Det fylls på hela tiden, vi har ett 30-tal nya substanser som vi utreder just nu och aktiviteten har ökat sedan nya förstörandelagen togs i bruk, berättar Anders Persson, farmaceut på FHI, för Drugnews.

Numer kan tull och polis omhänderta misstänkta droger som ännu inte hunnit klassats, och efter åklagarbeslut får de förstöras. Tullen har därigenom kunnat stoppa över två hundra försändelser i postflödet sedan lagen trädde i kraft förra våren.

Strömmen av nya nätdroger fortsätter i Europa. Ett par hundra har registrerats i EU:s databas (41 nya ämnen bara ifjol) och i Sverige har 46 nya substanser narkotikaklassats sedan 2006. EU-kommissionen har föreslagit skärpta regler för att bromsa handeln och strömmen med nya syntetiska droger.

Etiketter:

Annonser