Gränsvärden för drograttfylla i Norge

OSLO Som första land i världen har Norge infört gränser och graderade straff för andra droger än alkohol i trafiken. Ändringen trädde i kraft i februari för tjugo illegala droger och mediciner med missbrukspotential.

Till exempel en som kör bil i Norge och har under 0,3 mikromol/liter amfetamin i blodet blir inte dömd numer för drograttfylla, men kan bli dömt för bruk av olovliga rusmedel. För kokain och metadon är gränsen 0,08 mikromol/liter.

Norska folkhälsoinstitutet medverkade till att ta fram vetenskapliga underlaget för de nya gränsvärdena.
– Norge har tidigare inte haft fasta gränser för andra rusmedel än alkohol som definition för påverkan. Det har varit individuell värdering i varje enskilt fall. Från februari är det fastställt en övre gräns for vilken koncentration man kan ha i blodet under körning for 20 olika rusgivande substanser, säger Kristin Nordahl på myndigheten till Drugnews.

Syftet med de nya gränsvärdena är bland annat att lagstiftaren vill ha en likhet inför lagen för dessa ämnen som för alkohol. Dessutom ger det rättsväsendet möjlighet att spara resurser. De nya gränserna gäller dock inte om föraren fått medicinen i behandlingssyfte förskrivet av läkare. Då tillämpas fortfarande tidigare individuell bedömning.

Sverige har en liknande trafiklag vad gäller alkohol och straff för rattfylla som Norge, med 0,2 promille alkohol som rattfyllerigräns. Böter, indraget körkort och fängelsestraff är kopplat till nivåer av alkohol i blodet. Men för narkotika har Sverige nollgräns.

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Etiketter:

Annonser