Mats Löfving efterträder Götblad

STOCKHOLM Regeringen har utsett Mats Löfving till ny länspolismästare i Stockholms län och på Gotland. Han efterträder Carin Götblad.

Mats Löfving är idag länspolismästare vid polismyndigheten i Östergötland.

Han blev polis i början av 1980-talet och arbetade vid ordningspolisen i Norrköping. Han tog en juristexamen och gick polischefsutbildning och har därefter haft flera ledande funktioner.

Han har även deltagit i flera projekt inom riskpolisstyrelsen och utrett frågor om ungdomsbrottslighet åt justitieministern och var expert i missbruksvårdsutredningen.

Mats Löfving börjar sin anställning som länspolismästare i Stockholm 5 maj och förordnandet löper till maj 2018.

Etiketter:

Annonser