Nya vägar till jobb för beroende

STOCKHOLM Stadsmissionen i Stockholm driver sedan slutet av förra året projektet “Blixtjobb“. Hittills har ett trettiotal personer återkommande fått arbeten från uppdragsgivare. Modellen är hämtad från Norge där den blivit mycket framgångsrikt.

Projektet syftar till att hjälpa en socialt utsatt grupp människor tillbaka på fötter genom meningsfull sysselsättning. Arbete bryter vardagsmönstret hos missbrukare och ger en möjlighet att hitta nya vägar ut ur missbruk.

– Vi vill nå de som lever i utsatthet och med missbruksproblematik, här får de möjlighet att göra ett jobb och få lön för sitt arbete, säger Linda Hallin, projektledare vid “Blixtjobb“, till Drugnews.

Projektet består av tre delar:
1) Externa uppdrag, där uppdragsgivare till exempel organisationer, kommuner och privata företag kan beställa ett arbete och få det utförd av deltagarna som alltid har en handledare med sig. Stadsmissionen har allt arbetsgivaransvar och deltagarna arbetar med fackförbundet Vård och omsorgs avtal, lönen betalas ut direkt till de som utför arbetet.

2) Tillverkning, i nyinredda lokalerna på Södermalm i Stockholm har en verkstad inrättats där kvinnor som lever i missbruk och utanförskap tillverkar produkter som sedan säljs. Dit kan också beställningar läggas som sedan tillverkas av kvinnorna.

3) Utbildning, olika former av utbildningar för företag, till exempel “det svåra samtalet“.

Hittills har projektet haft ett 20-tal uppdragsgivare och det har handlat om till exempel städ- och flyttjobb, renovering av lokaler. Andra arbetsuppgifter som kan utföras är bland annat arkivjobb, parkstädningar, reklamutdelning och hantera kundvagnar.

– Drömmen vore om staden kan beställa ett varaktigt jobb för städning av till exempel Tantolunden, där är det stökigt och ostädat. Det vore ett perfekt jobb för våra deltagare, säger Linda Hallin.

Modellen för “Blixtjobb“ kommer från Norge där systerorganisationen Kirkens Bymission, drivit projektet “Lønn som fortjent“ sedan 2004. Flera norska städer har startat liknande verksamheter. Där utför medarbetarna många tjänster som samhället är i behov av och projektet har blivit mycket uppskattat.

– Det är klart att det är en utmaning att starta ett sådant här projekt, svårigheten hittills har varit att hitta uppdragsgivare. Men jag håller på att bygga ett nätverk av organisationer, företag och kommunansvariga. Människor som vill jobba finns det hela tiden gott om, säger Linda Hallin.
Tänkbara uppdragsgivare är till exempel stadsdelsförvaltningarna, Stockholm stad, privata företag, Connex och kyrkan.

Svenska projektet har uppmärksammats av bland andra Göteborgs kyrkliga Stadsmission som varit på studiebesök och vill starta något liknande i Göteborg.

Etiketter:

Annonser