WHO-chef angriper Big Tobacco

SINGAPORE Vid en stor konferens gick chefen för WHO till mycket hårt angrepp mot tobaksindustrin. “Fienden har bytt ansikte och taktik. Vargen är inte längre klädd i fårakläder och dess tänder är blottade“, sade Margaret Chan.

Hon hänvisade till hur tobaksbolag nu i en juridisk offensiv försöker skrämma mindre länder som försöker begränsa tobakens hälsoskador med restriktioner och åtgärder enligt Tobakskonventionen som 174 länder anslutit sig till.

Nu senast försöker tobaksbolag med rättsliga hot stoppa Australiens införande av neutrala paket med varningsbilder.
– Industrin hoppas på en dominoeffekt, om ett land faller för tobaksindustrins aggressiva hot blir det svårare för andra länder att stå emot, sade WHO-chefen.

Margaret Chan underströk att de ideella rörelserna behövs mer än någonsin i arbetet mot tobaken för att påverka opinionen.

Hon invigningstalade på den 15:e världskonferensen om tobaksprevention som pågår denna vecka i Singapore under rubriken “Mot en tobaksfri värld – planera globalt och agera lokalt“. Den samlar uppåt 2 600 deltagare.

Asien har idag störst andel rökare i världen. Värdlandet för konferensen Singapore har genom reklamförbud, varningsbilder, skattehöjningar, rökförbud och andra restriktioner lyckats minska andelen rökare till 12,6 procent av befolkning, berättade hälsoministern Gan Kim Yong enligt Tobaksfakta.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser