Alkoholreklam ökar på nätet

STOCKHOLM Alkoholreklam växer explosionsartat, särskilt i tv och på sociala medier där ungdomar är överrepresenterade. Reklamen utvidgas till allt fler kanaler och når de unga som egentligen ska vara skyddade, framgår av en ny rapport.

Det är Systembolagets dotterbolag IQ som gått genom lagar, EU-regler, Konsumentverkets råd och alkoholbranschens självreglering. Alkoholreklam får inte riktas till unga under 25 år – studier visar att de påverkas till tidigare debut och att dricka mer.

Men reklamköpen har snabbt ökat, från 8,2 miljoner kronor vid millenieskiftet till 837 miljoner ifjol. En stor del satsas i reklam via tv-kanaler utomlands för att kringgå reklamförbudet, samt på internet. Mobilappar, facebook, särskilda “alkoholtwittrar“ – sätten är många att nå ungdomar och sprida märken och trender.

Uppåt 95 procent av unga 16-25 år finns i sociala nätverk. I en enkät 2010 hade varannan ung svensk mött alkoholreklam på nätet och var fjärde fått en inbjudan av ett alkoholmärke. I en annan studie i höstas tyckte sex av tio svenskar att reklam för öl, vin och sprit hade ökat senaste två åren och två av tre tyckte den är förskönande.

– Vi ser att det blir allt vanligare att kampanjer tas vidare i sociala medier. Vi efterlyser därför ett samtal om hur företag lever upp till de krav som gäller för alkoholreklam i sociala medier. Eftertanke krävs vad gäller åldersgränser, krav på saklighet och att alkohol inte får ge bilden av att den leder till social framgång, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.Tävlingar och spel på facebook arrangerar flera företag på sina facebooksidor. Bland andra bryggerijätten Carlsberg använder internet i reklamsyft. Man uppger att det är viktigt att vara vaksam på det man gör på sociala medier för att inte rikta sig till unga under 25 år med sina alkoholmärken.

Aktivt kan vi begränsa vilka som kommer åt våra sidor, användaren måste själv klicka och bekräfta att de har rätt ålder. Men vad konsumenterna pratar om och delar med sig har vi svårt att hålla koll på, säger Henric Byström, pr-chef på Carlsberg Sverige, till Metro.

Nyligen uppmärksammade en internationell konferens i Bangkok att alkoholreklam sprids alltmer via sociala medier och därmed når ungdomar. Folkhälsoinstitutet har efterlyst kraftfulla åtgärder för att mer skydda barn och ungdomar mot marknadsföringen för alkohol.

NÅGRA REGLER/ 2003 togs efter en EU-dom svenska förbudet mot alkoholreklam (upp till 15 volymprocent) bort i tidningar. 2006 antog alkohol- och annonsbranschen rekommendationer för självreglering.
2011 utvidgades bestämmelser om annonsbilder (att inte uppmuntra till konsumtion och inte visa personer) till att även gäller på internet. Efter en anmälan undersöker Granskningsnämnden om det går att begränsa tv-reklam via brittiska tillsynsmyndigheter.

• Fotnot: IQ-rapporten om alkoholreklamens framväxt (pdf-fil, 16 sidor).

Etiketter:

Annonser